Tuesday, February 14, 2006

Biskop Jonas

Södra Brasiliens specialitet är som sagt barbeque, och ikväll åt jag med några influgna svenskar på en sådan restaurant. Det var bara kött: de grillade och kom in med stora spett, och frågade om man ville ha. Svarade man ja skar de en bit av det helstekta jättestycket (”Rare, medium or well done?”) och la på tallriken. Det var buffé, men i magen rymdes inte mycket mer än köttet.

Åter på hotellet träffade jag biskop Jonas. Fick tillfälle att pratade med honom och hans fru Birgitta. Tog upp mina intryck från pre-assemblyn: kommenterade att jag tyckte att de unga var lite väl förutsägbara och politiskt korrekta. Han menade att de alltid varit starkare påverkade av tidsandan än generalförsamlingen i stort. Fast tillade också att KV inte riktigt hängt med på hur radikalt och djupgående världen förändrats efter 1989. Retoriken inom KV, menade han, hörde bitvis till en annan tid. Han gav ett öppet och intresserat intryck, och analytiska genomtänkta svar. Trots att han varit med så länge och varit så engagerade och involverad i KV gav han inget intryck av att vilja ta dem i försvar, och var på intet sätt defensiv inför kritiken, snarare uppmuntrande. Det imponerade.

Vi talade om betydelsen av gudstjänstfirandet, och hur KV fick vara en motor för en förnyelse av gudstjänstlivet i stora delar av kyrkan från 80-talet. Och worship var även i centrum i Canberra 1991, där Anden var temat. Vi kom också in på detta med KV som en ”stelnad väckelserörelse”. Birgitta satte liksom i förbifarten en form av likhetstecken mellan institutionalisering och sekularisering av en rörelse, vilket inte är så dumt! Grejen är ju att man påverkas av ett ”världsligt” tänk att man börjar kräva samma typer av belöningssystem för sitt engagemang: pengar, status, rimliga arbetstider, etc. De första i den ekumeniska rörelsen besökte varandra utan stipendier eller traktamenten, på samma sätt som de första pingstevangelisterna arbetade för 2 kronor i veckan! Men båda rörelserna har nu förändrats på denna punkt. Institutionaliserats. Sekulariserats.

Alldeles i början av vårt samtal, nästan innan jag sagt något, sa han: ”Lägg inte så mycket energi på att försöka analysera och förstå, utan försök att lära dig saker här; träffa människor och ta intryck.” Kanske ett gott råd... Det tar mycket energi att försöka förstå, och det kan vara övermäktigt. Imorgon börjar det som sagt. Ska bli spännande! Vilken är tonen? Samma som Youth-pre, eller annan?

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Dramin... det blir nimard baklänges...

3:20 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home