Saturday, May 13, 2006

ok, detta är självupptaget...
... men när man väl gjort den måste man ju ha den till nåt.

Gör din egen här-har-jag-varit karta här!

4 Comments:

Blogger Tor Billgren said...

Alaska?

9:26 AM  
Blogger joelh said...

nej, tyvärr inte. men det tillhör ju usa. jag har inte varit på sardinien heller.

1:19 PM  
Blogger Jusse said...

Min karta blev tragiskt oröd. Du vet ju kanske varför. Det gör egentligen inte så mkt, jag har varit på fler ställen i mina DRÖMMAR!

11:22 PM  
Blogger joelh said...

I know. men du har ju varit i Asien i alla fall - det har inte jag "mutat in" än! Och du ska se att det vänder snart!

3:01 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home