Thursday, May 11, 2006

the passion

Kanske är det bara i min närhet, men jag tycker att så fort man blir såld på något så ska det genast dyka upp en massa olyckskorpar som varnar för att man inte ska bli "besatt" av det. Att det inte ska gå till överdrift, att man inte ska gå ner sig i nåt träsk. Det hade väl vart en sak om det handlat om sånt som alkohol och gambling, men jag tycker att varningarna haglar över vilka vanor man än tillägnar sig. Intresset för bloggar, naturligtvis (det är ju dessutom ett ganska "nytt" fenomen, och såna anses alltid lite suspekta). Och till och med uppenbart sunda saker, som föresatsen att försöka gå upp lite tidigare på morgonen, eller att försöka motionera lite mer. Ständigt denna vaksamhet mot överdrifter, ständigt dessa gränskontroller. Men man måste väl få vara lite passionerad ibland? Det går säkert över snart ändå - varför anstränga sig så för att kväva lågan.

7 Comments:

Blogger Jusse said...

Kommer du ihåg allt snack om att inte hamna i ett dike. Det kanske inte riktigt passar in på ditt inlägg men nästan.

9:58 PM  
Anonymous Anonymous said...

keep on bloggin'.
the world needs more passion.

3:36 PM  
Anonymous Anonymous said...

det verkar som du känner dig lite trängd?

Passion är en sak, besatthet en annan?

Livet ÄR så mycket mer än att blogga.

3:48 PM  
Blogger JH said...

Bloggen är skuggan på grottväggen. Våga vänd om och sök dig mot ljuset.

4:16 PM  
Blogger Filip said...

kanske dags för ett samtal om en gemensam bloggpolicy i bekantskapskretsen?

Alkoholpolicyn är väl utredd vid det här laget, eller?

4:19 PM  
Blogger lovisa said...

Bekantskapskretsens blogg- och alkoholpolicy, punkt 1:

-Don't drink and blog.

5:31 PM  
Blogger joelh said...

anonymous 2 och jh: dualismen är sekterismens signum. att sätta saker i motsats till varandra: antingen-eller. livet ÄR både-och!

filip&love: i en SÅN diskussion kommer jag vara passionerad! (och inte mörka, som somliga anklagat mig för att göra i andra diskussioner...)

6:01 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home