Tuesday, June 06, 2006

nej, så är det inte.

hm, nu inser jag att nedanstående text kan få det att framstå som att jag befinner mig i värsta kravförhållandet. Så är det inte, och egentligen syftar jag mer på allmänna förväntningar - som visserligen kan sippra in i förhållandet. Fast det kommer väl ingen tro på, man väljer ju den sanning som är roligast!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home