Thursday, April 17, 2008

att göra-lista

Nån dag ska jag läsa den här boken och förklara varför den är modernistisk propaganda.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Jag är försiktigt skeptisk till boken, och ganska kraftigt kritisk till att det skulle gå att dra en absolut skiljeline mellan kristet (om inte detta också är ett hedniskt begrepp!) och hedniskt, eller att hedniskt ursprung implicerar ogudaktig innebörd. /Mattias Agnesund

9:01 PM  
Blogger joelh said...

jag kan inte komma ifrån att själva utgångspunkten tycks vara den modernistiska drömmen om "en ren kärna." Samma idealism som drev 1800-talets bibelkritiker i deras jakt på "den historiske Jesus." Den liberala abstraktionen, för att säga det på annat sätt. Men som sagt, ännu har jag inte läst den...

10:02 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home