Thursday, April 24, 2008

"Bara Jesus, inget annat"

Dagen skriver idag om Jesus Only-pingstvänner, dvs. pingstvänner som inte tror på Treenigheten och endast döper i Jesu namn. Då finns det skäl att påminna om detta fantastiska youtube-klipp om att inte skämmas för att vara (oness-)pentkostal. Och kanske också den här gamla artikeln av P O Enquist där han på liberalteologiskt vis talar varmt om "Bara Jesus, inget annat." Som av en händelse växte liberalteologi och onesspentekostalism sig starka ungefär vid samma tid. Se där vad slumpen kan ställa till med!

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Då Jesus själv påvisade hur dopet skulle genomföras och den Helige andes UTGJUTANDE över Jesus Kristus själv, så kan väl knappast människor hitta på eget och låta bli att göra såsom Jesus Kristus själv böjde sig för.

Följe man icke Jesus Kristus, då har man tagit avstånd från Jesus Kristus och därmed ej längre sanningsenligt kan kalla sig Kristen, Kristus efterföljare.

Ja dom får väl göra vad dom vill, men kom inte och påstå då att de äro Kristi efterföljare.

Brrrr.....obehagligt.
Och tiden skall komma då många falska profeter skall komma. dessa skall icke vilja detsamma som jag utan ledas av lögnens furste, sela.

Laurentius

5:09 PM  
Blogger Filip said...

Ooohhh... underbart! Eller som vi säger: Hallelujah!

Det jag framförallt gillar och uppskattar med pingstvänner är deras underbara ödmjukhet.

Välkommen tillbaks till bloggosfären Joel!

3:19 PM  
Blogger Kefas-JDFK said...

En mycket intresang tanke!

Oh vilken härlig gospel låt det var! =)

1:47 PM  
Anonymous Anonymous said...

Se mer gospel från systerförsamlingen till den i youtubeklippet, Pentecostals of Alexandria här (live på söndagar)
http://www.thepentecostals.org/live.asp

9:50 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home