Wednesday, April 30, 2008

På tal om språk...

Och på tal om nedanstående post: Jag förstår inte hur man som kristen så oreflekterat kan lägga till sig med en marxistisk "folket/gräsrötterna har vaknat"-retorik! Om vi utan att ta ställning till om "gräsrötterna" har vaknat eller ej bara tittar på språket så måste jag säga att det känns grymt obibliskt!

För det första är det "andra diket" jämfört med vad jag beskrev i min förra post: helt kollektiv-betonat och opersonligt. Människorna är helt utelämnade till massans rörelser, ungefär som sekulära sociologer brukar beskriva det. För det andra: När i Bibeln är "folket" en ypperlig teologisk och moralisk indikator? (När de dansar kring guldkalven? Eller när de vill ha en kung?) För det tredje: När blev antal över huvud taget ett teologiskt argument? Kan vi påverka Gud genom demokratiska folkomröstningar?

10 Comments:

Blogger Z said...

Exakt. sedan kan man också fråga sig huruvida de olika böckerna i Bibeln "känner till" varandras existens.

Det står ingenstans i bibeln vilka som är Guds ord, vilka böcker som ska ingå i Bibeln.

11:50 AM  
Blogger joelh said...

hm, jag måste tillstå att jag inte riktigt förstår kopplingen mellan det jag skrev och det du skriver. Förklara gärna!

12:28 PM  
Blogger Z said...

Du skrev:

"När i Bibeln är "folket" en ypperlig teologisk och moralisk indikator?"

Bra rutet, tyckte jag :)

Kom då att tänka på bokstavstroende, och annat,

som antikatolska frikyrkliga i regel brukar vara, i alla fall de flesta kommentatörer på Aletheia.se

Därav min fråga. Står det i bibeln vad som är bibeln? Står det i bibeln att endast bibeln gäller,? Kan inte hitta något ställe där det står att endast bibeln (definierad med alla sina böcker) gäller som sanning.

1:14 PM  
Blogger Kefas-JDFK said...

Z- jag tar upp lite av din fråga under "Gud är inte kristen!" på min egen blogg.

Antikrist betyder ju inte "mot Kristus" eller "anti kristus" utan "istället för Kristus" altså något som blir ställföreträdare för Kristus. Utifrån uppenbarelseboken, och andra skrifter i Bibeln om babylon (Rom), så är det ju svårt att förstå något annat än att det skulle handla om påvämbetet och katolska kyrkan.

Kring artikeln i Dagen
Citerar norska prästen Stein Solberg:
"Den svagaste punkten hos Nordens kristenhet idag är enligt min mening omvändelseförkunnelsen. Vi har anpassat förkunnelsen till vår konsumtionspräglade och njutningslystna kultur. Till och med Herren och hans gåvor måste kittla vårt behov av upplevelser. Folk vill ha Kristusupplevelser utan försakelse och mystik utan omvändelse."

3:14 PM  
Blogger Z said...

Kefas

No offence, men med tanke på namnet på detta inlägg måste jag bara upplysa om att 'anti' betyder 'på motsatta sidan av' och inte 'istället för'

Och om du menar att istället för är samma sak som på motsatta sidan av,
så vill jag fråga om en ställföreträdande direktör är på motsatta sidan av den ordinarie direktören.

Och om en lärarvikarie (som är lärarens ställföreträdare) är emot läraren? ('anti')

4:00 PM  
Blogger Kefas-JDFK said...

Z

Anti på grekiska betyder "istället för". Det är en som utger sig för att ha samma skimmer och glans som Kristus själv. Enligt 2 Tess befinner han sig i Guds hus (Kyrkan).Se också 2 Tess 2:2, 1 Joh 2:18, 22, 4:3, 2 Joh 7; se också Apg 20:29f, 1 Tim 4:1ff och 2 Tim 3:1ff
Påven träder fram i historien med titeln »Guds Sons ställföreträdare» (»Vicarius Filii Dei») och »förklarar och förkunnar att det är nödvändigt till frälsning för varje människa att underordna sig under den romerske påven» (ur Bonifatius VIII:s bulla »Unam Sanctam» 1302).

4:08 PM  
Blogger Z said...

Kefas
Om det stämmer att alla som säger sig vara 'istället för' också är emot,
så betyder det att alla präster (som ju representerar Kristus under mässan) ochkså är anti och onda (fast bara under mässan).
Och så biskoparna förstås.

Eller?

4:16 PM  
Blogger Kefas-JDFK said...

Z

Det är stor skillnad på att kalla sig eller ha ett ämbete som säger "Guds Sons ställföreträdare" och att utföra sakrament på Jesu Kristi uppdrag, det är inte samma sak.

Här har du en artikel om ämnet: http://lbk.cc/biblicum/19893304.HTM#note1

4:21 PM  
Anonymous Anonymous said...

I den värld jag ser omkring mig är kanske fem svenskar av hundra kristna, i betydelsen kristet troende. Och man får väl det bestämda intrycket att siffran är lägre -- kanske t.o.m. mycket lägre -- bland dem under tjugo år.

Fast troende -- visst är väl svenskarna troende. Man tror på människan, på hennes inneboende godhet, på att vi alla innerst inne är väldigt lika varandra. Jovisst: det finns människor som verkar elaka, eller ibland rentav onda. Men då beror det på att föräldrarna har handlat fel! Om vi bara kan få in ungarna på dagis snabbt kommer det här problemet försvinna i framtiden.

De kristna tror på en gemenskap de med, idag här nere på jorden, efter döden en större och bättre gemenskap i himlen. Men svenskarna av idag tror alltså bara på gemenskapen här nere på jorden, en gemenskap av oss goda och jämlika människor. En gemenskap mellan människor, helt utan gud och sådana föråldrade idéer.

Elaka människor som jag skulle nog vilja påstå att de här svenska idéerna är rejält antikristliga. Men nu ser jag att "Kefas-JDFK" slår fast att det är påven och katolikerna som står för det antikristliga i tillvaron.

Tja. Som Moder Teresa av Calcutta då? Jag känner mig faktiskt inte riktigt övertygad av Kefas' påstående att papa Ratzinger skulle vara ondskans och gudlöshetens centrum i vår värld...

/ Steve

10:25 PM  
Blogger joelh said...

z: sant det där om bibeln. avgränsningen av kanon är ju egentligen "obiblisk" :)

kefas: nej, jag tror inte att det är påven som är antikrist. men citatet från den norske mannen var intressant. ligger mycket i det.

12:07 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home