Wednesday, May 14, 2008

Black theology

På Fox News kan man faktiskt i dessa dagar få se en teologisk debatt, om än i högt uppskruvat tonläge. Det är Barack Obamas (före detta) pastor Jeremiah Wright som förklarar sin teologi för en välkammad, vit kommentator. Wright talar om "black value system", "black community" medan den andre säger att vi i denna tid inte borde "separate according to race."

Well, det låter ju fint. Men vad är det Wright försöker göra? Är det inte kontextuell teologi, helt enkelt? Dvs. reflektera och praktisera teologiskt utifrån den svarta kultur som han menar de facto existerar? Under trycket av den vita, västerländska hegemonin tvingas han sedan att betona det särskilda väldigt starkt; för att "kristendom" inte ska betyda "västerland".

Jim Wallis skriver lite om detta i Dagen. Artikeln är för övrigt Dagens enda analytiska artikel i ämnet. Varför? Är inte detta en typexempel på den där "kyrka-samhälle" korsningen då Dagen ska vara som bäst? Varför har de inte tagit mer i det? Troligen för att det är lite för komplicerat. För hur ska man tolka Wright, som bitvis kan låta så rasistisk? Utan att vara helt insatt anar jag att han är ett uttryck för den postmoderna vändningen till det lokala, specifika. Och på tron på skillnaden.

För Wright betonar skillnaden, och detta är otroligt obekvämt i vår kultur. Vi moderna människor vill helst att allt ska vara lika. Att det ska finnas en väg, ett svar som är "rationellt" och kanske till och med "neutralt" och att detta samma svar är tillgängligt på samma sätt för alla. För alla ska ju med! Ingen får hamna utanför. Men om sanningen inte är abstrakt, utan beroende av kultur och kontext? Då kan man verkligen tala om ett "black value system", i alla fall om man menar att det finns en svart kultur - och att denna är värd att bevara. De som inte vill ha skillnad eftersträvar ju kulturell hegemoni. Är inte dessa då de verkliga "rasisterna"?

(Här finns en rätt så initierad kommentar till Wrights teologi. Och tack till Slowpilgrim för Wright-länken, men eftersom du nu är ordtrött tog jag mig friheten att skriva om den!)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home