Friday, May 16, 2008

Det som skett sker igen. Nästan. (2)

Nu är jag helt säker: 1940-talet är tillbaka. Jag skrev om det redan i en tidigare post, och bevisen fortsätter att välla över mig. Idag skriver Dagen om Floridaväckelsen. Undervisningen låter som tagen ur de mer radikala grenarna av den väckelse som kom att kallas The New Order of the Latter Rain och som började på - just det! - 1940-talet!

5 Comments:

Blogger Kefas-JDFK said...

This comment has been removed by the author.

9:22 PM  
Blogger Kefas-JDFK said...

Av de karismatiska rörelser är jag nog mest positiv till folk som Rick Joyner, John Wimber och Paul Cain...har fulgt ganska så bra med på denna väckelsen, och givet den ros men också lite ris...i går ändrade jag dock uppfatning. Detta är inte gott, jag tyckte först att det var nån form av "mix" kanske andlig krig, åtmistone tyckte jag det var klart redan i starten att inte allt var ifrån Gud...men i går stälde jag mig frågan: Om Gud är närvaro, kan det då finnas mörkre?- Eller ska vi tolka Joh 1:5 in even i sådane här andliga sammanhang?

Skrivet 4 delar så här långt om väckelsen...men vet inte om jag kommer beskriva den så mycket mer...Vill gärna höra dina synspunkter.

9:25 PM  
Blogger Jonas Melin said...

Du Joel, såna här rörelser och händelser kan man finna ganska ofta i kyrkohistorien, så det är väl diskutabelt vilket årtionde som kommer tillbaka. Själv hoppas jag att det är 1970-talet. Men det enda vi kan vara säkra på är väl att historien upprepar sig. Ibland är det det goda som kommer tillbaka och ibland det dåliga.

12:26 AM  
Blogger joelh said...

kefas: Jag tror att Gud också kan vara närvarande i mörker. Jfr Kristi umgänge med syndare. Tillvaron är blandad: det är aldrig "100% Gud", det är också mänskligt.

Jonas (hej!): sant! Jag var inte helt allvarlig, men det tror jag i och för sig att du är med på! Men om man så vill: 70-talet är ju också 40-talet i repris!; den karismatiska förnyelsen anses ju kopplad till Latter Rain. Själv hoppas jag på en repris på apostlatiden ;)

5:19 PM  
Anonymous Peter said...

Jag håller med joel om 40-talsfläktar, men mest när det kommer till det ubermenschideal som verkar finnas i rörelsen. Det ligger alltid på lur när vi börjar tala om att vissa personer har "direkt Gudskontakt" (inga möten med Gud i mörka moln här inte) Fanns denna övermänniskotendens i 70-talets väckelser?

Och all spekulation om änglar, himlar och demonologier. Jesus verkar relativt ointresserad av sådant

8:58 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home