Monday, May 26, 2008

Frikyrkoarvet (2): sakramental teologi

Lewi Pethrus i Evangelii Härold den 24 februari 1916:

"Det är många kära Guds barn som icke alls satt sig in uti, vad det innebär att sitta ner för att äta av brödet och dricka av kalken. Och därigenom att de icke fatta innebörden, förlora de den välsignelse, som de eljest skulle få.

Denna sanning är för mig som en diamant, lik en pärla som gnistrar, strålar, blänker och fägnar min själ, och ju mer jag ser på den, dess skönare och härligare blir hon."

Och så kommer Pethrus till frågan om nattvardens väsen, vad som sker med brödet och vinet i nattvarden:

"Den frågan vilja vi icke disputera med dem, utan låt oss endast säga som Skriften säger: 'Vi blir delaktiga av Kristus genom att njuta denna måltid.'...

Hur kan det att jag äter en liten bit bröd och dricker lite vin meddela mig Kristus, säger du. Ja, det kan jag icke förklara, alldeles såsom jag icke kan förklara mycket annat i Guds ord."

3 Comments:

Blogger Joel Appelfeldt said...

Denna serie som jag hoppas du ger mer av måste sluta in "En liten bok om frikyrkoarvet." Det vore fint.

4:25 PM  
Blogger joelh said...

Bra titel! Jo, vem vet... :)

5:37 PM  
Blogger Joel Appelfeldt said...

Se det mer som en arbetstitel. Det finns nog bättre ;)

7:14 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home