Friday, May 23, 2008

Förkortningar

Stötte just på den här formuleringen i en annons från 1896:

"Missionsmöte. Ev Luth. Missionsällskapet i Malmö håller v. G. sitt sedvanliga årsmöte i missionsalen vid Gasverkskgatan den 12, 13 och 14 juli."

v. G.?

Efter en stund funderande gick det upp för mig: "vill Gud"!

Att kunna skapa egna förkortningar är tecken på en stark intern socialisering. Starka kulturer skapar sitt eget språk. Vilka interna förkortningar har vi idag? Jag kommer bara på DHA, men jag kanske är trögtänkt just nu...

4 Comments:

Blogger Marcus Landegren said...

Hmm jag lärde mig en ny förkortning igår:

HHN: Herrens Heliga Nattvard

Står tydligen så i prgrammen för en mässan hos en EFS-församling i de norrländska skogarna.

8:21 PM  
Blogger joelh said...

Jaså den används fortfarande! jag har sett den i gammalt material, men allt mer sällan nuförtiden.

10:42 AM  
Blogger Kefas-JDFK said...

På internet forum är det ju ganska så vanligt med "GVD" - Gud välsigne dig :)

12:18 PM  
Blogger joelh said...

kefas: ja, internet kanske är den nya förkortningsskaparen, där är ju interaktionen ganska intensiv.

6:59 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home