Saturday, May 03, 2008

Spekulativ teologi

Jag har just sett SVT:s religiösa ideologiproducent Existens (där en av de intervjuade faktiskt sa rakt ut "Jag tror på de mänskliga rättigheterna"; roande, tyckte jag). Men de avslutade med en utomordentligt intressant fråga, som jag inte funderat på på länge. Frågan var "Vad händer om man hittar en äldre, och annorlunda, version av Koranen?"

Och applicerat till kristen tro: Vad skulle hända om ett gäng arkeologer hittade en äldre version av en evangelietext? Typ den mystiska Q-källan. En text som utan minsta tvekan var äldre än de evangelier vi har idag. Och som dessutom, för att göra det intressantare, verkade vara tillkommen i den inre kretsen kring Jesus. Och naturligtvis avvek i vissa väsentligheter från evangeliernas berättelser.

Frågan är naturligtvis mycket hypotetiskt, men vad skulle hända? Hur skulle folk ställa sig? Vad skulle till exempel gå först för pingstvänner och pietister: "Jesus-centrismen" eller "bibeltroheten"? Hur skulle de evangelikala reagera? Svenska kyrkan? Och katolikerna? (Det här skulle nästan vara värt ett lajv-rollspel!)

Några tankar har jag själv, men de får ligga till sig lite. Men vad tror ni? Är det ens teoretiskt möjligt att tänka sig ett tillägg??

3 Comments:

Blogger David Nyström said...

Intressant fråga.

Jag kan tänka mig en del grupperingar som troligen skulle behöva omvärdera hela sin teologi om en sådan upptäckt skulle göras. Förutsatt att de vore trogna sin metodologi, vill säga...

9:31 PM  
Anonymous Gabriel Hammar said...

Kittlande tanke, men skulle det bli så stor skillnad? Samma tankegångar fanns ju när Qumranrullarna hittades 1947. Men misstankarna kom på skam, och Bibelns trovärdighet stärktes ytterligare i stället.

1:00 PM  
Anonymous L said...

Alltså, har ögnat igenom bloggen lite och uppskattar. Ett par saker rörande andra poster.
Kan du utveckla varför elitism hamnar på underskattat-listan? Vad menar du med elitism?
Och Yoders Liv i församlingen förvirrade mig väldigt, var intressant att läsa vad du säger om den. Detta med politik/makt och att vara troende/lärjunge är också ganska förvirrande, tycker jag. Det finns ett samtal med detta tema mellan Charles Colson, Greg Boyd och Shane Claiborne på http://speakingoffaith.publicradio.org/ Rekommenderas.

10:30 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home