Friday, June 13, 2008

Flygplatsen: Modernitet i koncentrat (3)

Den som någon gång råkat i trassel på en flygplats är bekant med dessa platsers enorma byråkrati. I de byråkratiska systemen förvandlas människor till siffror, och lagen om allas likhet gör att ingen behandlas som människa utan alla behandlas som ting. Byråkraten övas att inte bli känslomässigt engagerad i det ”fall” han eller hon för närvarande hanterar. Det är fråga om en total anonymisering som genom sin iskalla effektivitet givit sitt bidrag till historiens största blodbad: 1900-talets nazistiska och kommunistiska folkmord. Den byråkratiska apparaten ger den moderna staten en effektivitet och en kunskap om, och därmed makt över, sina undersåtar som är oöverträffad i historien.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home