Friday, July 18, 2008

Debattartikel

Idag har jag en debattartikel i Göteborgs Posten.

11 Comments:

Blogger David Nyström said...

Lysande artikel, tack!

10:27 AM  
Anonymous Peter said...

Mycket välformulerat och viktigt, Joel.

...även om jag faktiskt inte håller med dig helt denna gång! Det beror väl på vilken religion och vilken kristendom vi pratar om? Det finns väl religion som fungerar som ideologi?

Och det finns väl föreställningar om hur ett samhälle bör organiseras även i kristendomen. Religionen är mer än en ideologi, en kultur som du skriver, men inte något totalt annorlunda, enligt mig. De olika ideologierna bär inom sig föreställningar lånade från det kristna teologiska ursprunget, och skulle väl i något mening kunna kallas "kulturer" också.

Men poängen i din debattartikel är naturligtvis lysande. Vi svenskar tror att vi vet vad religion är och detta behöver ifrågasättas. Om och om igen

11:35 AM  
Anonymous eric said...

Bra artikel!
Dock kan man kanske tillägga att det är av oherhörd vikt att det finns rum för kritik också i religion/kultur. Såväl det kristendomen i alla dessa former och "den svenska sekten" behöver kritiseras eller prövas. Därför borde också religiösa friskolor kunna kritiseras och ifrågasättas. Detta gäller självklart också andra typer av skolor - men kritiken har aldrig någan neutral plattform, som du mycket riktigt gör tydligt i din artikel.

Peter: Roligt att även möta dig i bloggen. Du har nog rätt i att den finns en risk i att strikt skilja mellan ideologi och religion. Lite som "two kingdom theology"?

11:52 AM  
Blogger joelh said...

david: tack!

peter: Jo, tänka sig - vi håller med varandra även i detta! :) jag förenklar en aning i artikel, eller väljer snarare att inte ta upp vissa komplexiteter. Min utgångspunkt är att "kultur" och "ideologi" är analyskategorier och inte "objektiva storheter". Kritiken handlar sedan i första hand att humanisterna/ssu ser religion som "enbart ideologi", vilket jag menar blir ytligt. Däremot är jag beredd att både se ideologiska inslag i religionen - och politiska ideologier som kulturer: tänk bara på ritualiserade partikongresser och den estetisk som socialismen skapat i sverige med arbetarförfattare och miljonprogram! (Däremot menar jag att det är större kontinuitet mellan "svensk kultur" och "svensk socialdemokrati" och att man på grundval av det kan fråga sig om egna skolor är lika nödvändiga i det senare fallet... men jag är egentligen principiellt öppen för det - även om jag tror att det inte riktigt finns någon marknad för konceptet...)

Eric: håller med om att religion kan och bör kritiseras, och som du påpekar sker det aldrig från en neutral position. dessutom riskerar en allt för ideologisk kritik av religion bli ytlig, då man måste förstå en religions uttryckssätt utifrån HELA den livsvärld de är en del av. Man kan inte plocka ut ett element (t.ex. katolska kyrkans syn på preventivmedel) och diskutera det utanför den katolska synen på liv, död, familj, sex, prokreation. Ofta tas en "trossats" och diskuteras utifrån samhällets liberala ideologi, men då blir diskussionen okontexualiserad och ofta ytlig. Ja, det var kanske lite rörigt, men...

1:02 PM  
Blogger Kraxpelax said...

Friskolor, ja, det är en megatrend att samhället fragmenteras. Vi får allt mindre av gemensam värdegrund. Vet inte om jag har något emot ideologiska friskolor. Men utvecklingen har sina risker för hela samhället.

2:49 PM  
Blogger Josef Bengtson said...

"Det sekulära perspektivet är inte förfördelat, det dominerar redan. Men genom att hävda att det sekulära är "neutralt" ignorerar dessa debattörer denna sin dominans."

Spot on! Kanske den forsta radikalortodoxt inspirerade debattartikeln i GP, ever!

BTW... Maos blom-devis som avslutar din artikel, fortsatter passande nog: "..och lat 1000 skolor debattera."

Josef - som saknar ett fullodigt utbud av svenska vokaler

9:18 PM  
Anonymous Peter said...

Eric: Ja verkligen kul. "Ett lätt sätt att umgås"!

Joel: Jag misstänkte att du förenklade och jag håller med dig om att ideologierna har gemensamma drag som religionen inte har - alla är ju barn av moderniteten och tanken om ett sekulärt samhälle.

Sen skulle jag vilja hävda att ideologiska friskolor redan finns. Har själv arbetat på en friskola vars största ledord var entreprenörsskap, något som skulle genomsyra all undervisning. Det var ingen slump att denna skola drevs av moderata politiker med nyliberala intressen. Lärarna tvingades på föreläsningar om entreprenörsanda som livsstil(att ta för sig, aldrig grubbla, skjuta bort ångest och skamkänslor). Nyliberalt så det förslår.

Jag är inte heller principiellt mot varken ideologiska eller religiösa friskolor, men känner spontant att religiösa skolor är mer motiverade...

9:22 PM  
Anonymous Filip said...

"Religionens återkomst, eller i varje fall Guds ovilja att dö, skapar bekymmer."

Så Joelskt! Underbart.

Säger som jag alltid sagt: Mer Joel åt folket

4:30 PM  
Blogger Andres said...

TACK Joel!! Alltid forundrats over vilket forakt som rader bland rodvins-vanstern och den svenska universitetens-karen. Ska Sovjet sta som modell? Hur kan den svenska debatten blivit sa extremt religionsfientlig, dar LL religion betraktas som hjarntvatt??

Samtidigt ar det skrammande tyst om politiskt islam, (SOM FAKTISKT AR FARLIG) ifran dessa sma men hogljudda anti-kristna grupper. Katolska Kyrkan, Livets Ord och Pingst, kan man ALLTID fortala och sprida vilka hemska logner om som helst.

TACK Joel for att du, till skillnad ifran de flesta andra kristna i Sverige, tar bladet ifran munnen. Svenska skolbarn behover mer av Jesus.

Befinner mig just nu i Sydney bland 500 000 troende katolska ungdomar och inser gladjande att Kristendomen ar en fortsatt ung och vital kraft att rakna med. AVEN I SVERIGE!! :)

Blessings from Sydney!!

7:23 AM  
Blogger joelh said...

andres: tack för uppmuntran! kul också att få en hälsning från sydney! - ta med dig hoppet hem!

10:33 AM  
Blogger Andreas Lindholm said...

*yay* En sån här artikel har jag längtat efter! Politiska ideologier kan man aldrig jämställa med religion. Dessutom finns det ju bevis inom psykologin för att människan behöver religion, däremot finns det däremot inget behov av politik om man ser på Maslows behovstrappa.

1:40 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home