Saturday, July 05, 2008

Det här med Maria...

Detta med Maria har aldrig haft någon framskjuten roll i mitt liv. Faktum är att jag typ aldrig läst någon mariologi eller liknande. Tills häromdagen. Då läste jag en artikel av kardinal Ratzinger (nuv. påve Benedict) ur boken "Mary: The Church at the Source" angående Marias roll i ecklesiologin (läran om kyrkan). Han talar ju till den katolska kyrkan, särskilt med tanke på förändringarna efter Andra Vatikankonciliet. Men det han säger känns förunderligt aktuellt för oss protestanter.

Ratzinger hävdar att utan Mariologi blir läran om kyrkan bara sociologi och aktivistisk grundad. Det handlar då bara om att "göra kyrka": vi skapar kyrkan. Vår aktivitet blir det centrala, och eftersom denna står i centrum kan vi applicera olika sociologiska analysredskap på hur "kyrkan fungerar" (Naturlig församlingsutveckling, etc.) Kyrkan är inte vår mor. Kyrkan är enligt detta sätt att tänka varken mer eller mindre än de som regelbundet träffas för att "göra kyrka."

Vid sidan om detta "Gudsfolksperspektiv" på kyrkan ställer Ratzinger Maria som kyrkans moder. Detta säkerställer "the affectionate dimension" i relationen till kyrkan. (Sin mamma behandlar man inte hur som helst). Maria är i katolsk tro genom sitt förbehållslösa "ja" till Gud själva arketypen för kyrkan. Genom sitt "ja" föder hon Kristus, vilket i en mening kan sägas vara kyrkans ständiga kallelse. Och hennes roll bekräftas (?) av Kristus i Johannesevangeliet, när han på korset vänder sig till "den älskade lärjungen" och säger "Där är din mor."

4 Comments:

Anonymous D said...

Lyssna gärna på de här, de är väldigt bra:
Del 1: http://www.catholic.com/audio/2000/mp3/ca001129.mp3
Del 2: http://www.catholic.com/audio/2001/mp3/ca010523.mp3

Och dessa är väl värda att läsa:
http://www.mark-shea.com/HE10.html http://www.mark-shea.com/mother.html

Bägge är f d evangelikaler, så de förstår problemen, s a s.

3:49 PM  
Blogger FJW said...

Hej, det finns en annan fin bok av Scott Hahn som heter "Himmlens drottning. Guds moder i Guds ord. God läsning trots att den kan vara lite sentmental, som alla vittnesbörd.
Nu drar jag till slottet!
Frid//FJW

9:38 AM  
Anonymous Joel Appelfeldt said...

"Göra kyrka" är ett av de uttryck som jag inte alls gillar av någon anledning, kanske för att det känns som någon slags fabriksgöra. Lyssnade på Bo Brander i våras och han ställde en funktionsinriktad kyrkosyn (delvis med grund i Luthers 7(8?) kriterier för vad kyrkan innebär) mot en kroppsinriktad syn på ett givande sätt. Den förra skapar lätt ett letande efter den perfekta kyrkan. "Göra kyrka" har något kallt över sig. Kanske det ligger något i de Ratzinger säger och att det inte går att ignorera Maria som ju är Jesu mor utan att det lätt blir aktivistiskt, opersonlig och hårt.

men jag tycker inte illa om "bygga församling," undrar varför.

7:55 PM  
Blogger Andres said...

Hej Joel!!

Roligt att aterigen fa lasa din fina blogg!!

Moder Maria ar en person som tyvarr har glomts bort bland manga bibel-troende protestanter. Hon ar dock oerhort vital och levande i Skriften och star standigt vid Herrens sida. Detta ser vi inte minst i den kristologiska filmen, "Passion of the Christ."

Maria pekar alltid mot Kristus. Hon gor sig alltid mindre for att gore Herren storre. All ara tillhor Honom och Allenast Honom.

Maria har alltid varit vordad av de historiskt kristna. Inkluderat reformatorn Martin Luther sjalv. Han hade anda fram till sin dod en rakt igenom katolsk syn pa Moder Maria.

Den sen-protestantiska synen pa Guds Moder, harstammar ifran Calvin och dennes rationalistiska laror. Aven Melanchton delade Kyrkans hallning om Maria. Hur kunde det ga sa fort for den protestantiska kristenheten att andra en 1700 ar gammal syn pa Herrens Moder??

Ser vi manne en forandring bland dagens unga bibeltroende protestanter?? Det ar med gladje jag foljer Pingstrorelsens och Livets Ords utveckling mot en mer Kyrklig hallning i olika Laro-fragor.

Pax tecum|andres

http://www.bokus.com/b/9789171186270.html?pt=search_result

4:04 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home