Monday, July 21, 2008

Quote of the day

"It is as absurd to argue men, as to torture them, into believing." - John Henry Newman

3 Comments:

Blogger Kraxpelax said...

Mycket sant. Det gäller ganska allmänt. Det händer just aldrig att någon ändrar uppfattning med anledning av framförda argument. Människor i allmänhet är fullständigt irrationella.

12:52 AM  
Blogger joelh said...

Ja, fast jag tänker kanske också att ord inte är så effektiva som vi tror när det gäller att förmedla sanning.

10:08 AM  
Anonymous Peter said...

Nej, att argumentera i meningen övertala är nog ganska meningslöst. Däremot är orden det enda vi har, påstår jag som "nästankonstruktivist". Inga meninsgfulla handlingar utan ord, ingen erfarenhet utan förnuft, inget sant förnuft utan teologi, ingen teologi utan Gud.

12:20 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home