Monday, August 25, 2008

Dagens Emil

"Det är visserligen en mycket storslagen dröm att 'storma mörkrets fästen'; men den tiden synes vara förbi, då kristendomen intager landet med storm. Den som vill framlocka en oförgänglig vår ur den vinter, som brett sitt liktäcke över mänskligheten, han måste använda mer solsken än storm."

Emil Gustafson (Trons Segrar 1893, s. 106)

2 Comments:

Anonymous Frida said...

Hej Joel!

Kul att du läser gamla Trons Segrar med Emil Gustafsson.
Har gått igenom själv lite gamla Trons Segrar men det är mest för skoj skull. Jag samlar ju på en del citat och har fått en massa från senare delen av 80-talet från gamla Torpkonferenser.

/Frida A

1:26 PM  
Blogger joelh said...

Frida,
då har du säkert en del från Frank Mangs? Han var väl aktiv på Torp ännu på 80-talet - Emil Gustafson var ju en av hans främsta inspirationskällor!

7:06 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home