Wednesday, August 06, 2008

Mariauppenbarelse?Gudaföderskan (med barnet på armen) uppenbarar sig i form av en skorsten i närheten av Uppsala.

5 Comments:

Blogger Andres said...

Det är slående hur mycket marianskt som fortfarande finns kvar i det efterreformatoriska gudstjänst-livet. Här har vi högkyrkligheten att tacka för denna "återupptäckt". Kan naturligtvis framstå som aningen paradoxalt, med tanke på Sv. Kyrkan i övriga moras, men ändå.

Bifogar en länk till en helt fantastiskt bok som Fader Magnus Nyman (märsta) gett ut. Här tar Fader Nyman upp Mariafromhetens djup i det svenska folkhavet. Tog nära 200 år för svenska kungar och dess politiserade kyrka att utrota. Vasa själv totalmisslyckades trots hård förföljelse mot Kyrkan. Först i och med Upplysningen med dess stränga rationalism och religionskritik, försvann Mariafromheten ur landet. Bara för att återvända ca 100 år senare...
luk 1:39-46)

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9189684028

In christo/andres

10:03 AM  
Anonymous peter said...

Varför just en skorsten? Och uppsala? Vad vill hon säga oss?

4:04 PM  
Anonymous Anonymous said...

Maria? En skorsten? Maria och rökelse? Gudaföderska? Frågorna är många.

9:35 PM  
Blogger Fredrik Johannes said...

Moderns kärlek vilar över oss alla, vi kan kalla henne "Vår Fru av Uppsala.
Hälsning från bönens berg.
hälsa fru.
Kram//FJ

3:57 PM  
Anonymous Peter said...

Röken-Den högst benådades böner som stiger upp mot Gud.

Skymningen - Upplysningens sol går slutligen ner även över Uppsala. Och i den svaga glansen skymtar vi den heliga. Skulle det ha varit natt skulle vi inte ha sett henne. Finns det alltså något i upplysningstänkandet som vi bör bevara? Som kan kasta ljus över mysteriet? Jag vill tro det och finner stöd i denna mycket tydliga mariauppenbarelse.

Skorstenen vet jag inte riktigt hur jag ska tolka. Kan den ha något med jultomten att göra?

4:36 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home