Friday, August 15, 2008

Skäl att älska det amerikanska presidentvalet

Det finns uppenbarligen människor med både briljanta idéer och gott om tid. Som gör världen lite roligare genom att klippa ihop sånt här!

1 Comments:

Blogger Emanuel Karlsten said...

Haha! Synnerligen briljant!
Har nu tagit mig igenom bloggen efter en tids frånvaro. Vilket spännande år du har framför dig!

4:11 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home