Monday, September 15, 2008

Att förstå intertextualitet

"Lipstick on a pig" är det heta samtalsämnet i presidentvalskampanjen nu. (Se här) På republikanernas konvent sa Palin appropå sig själv "You can put lipstick on a bulldog, but it's still a bulldog." Två veckor senare yttrade Obama: "You can put lipstick on a pig, but it's still a pig." Nu har republikanerna gjort en tv-annons om dessa två uttryck. De menar att Obama implicerar att Palin är en gris.

Grejen är att var och en som hör Obamas tal inser att han inte talar om Palin. Han talar om den politiska plan som McCain beskriver som "change", men som Obama menar är samma: "You can put lipstick on a pig [McCains plan], but it's still a pig [den är fortfarande 'som Bush']." (Se klippet här, det är ganska roligt faktiskt!)

Dessutom har McCain själv använt "lipstick on a pig"-uttrycket, men då med syftning på Hillary Clintons politiska plan!

Så har republikanerna helt fel då? Var det bara en slump att Obama använde "lipstick on..." två veckor efter Palin? Nej, troligen inte. Obama spelar (medvetet eller inte) med ett uttryck som har kommit i svang och som därmed berikats med många associationer. Det är inte så enkelt att Obama "egentligen" försöker säga att Palin är en gris. Obamas kommentar knyter an till Palins tal, men konsekvensen av detta är inte entydighet utan mångtydighet. Obama gör en anspelning, han låter sin text möta en annan text så att den därigenom berikas och pekar bortom sig själv. Mot vad? Det finns inte något självklart svar på det. (Alla som hanterar texter på ett medvetet sätt vet att det är så här.)

Fundamentalism och sekterism kännetecknas av en total brist på känsla för genre och tillvarons subtiliteter. Och det är tydligt att det är just denna typ av folk som en sån här process skapar. Samtidigt endimesionella och misstänksamma.

4 Comments:

Blogger Samuel said...

Är det ändå inte misstänkt att dom inte vill förstå Obamas intention är att det gynnar dom om han menade Palin. Jag menar alla är ju inte duma i huvudet. Men jag antar att det som gör det amerikanska valet så roligt är just deras överdrivna retorik. Hela valkampanjerna är ju en tävling i härskartekniker. Att ständigt missförstå, att verka enklare än vad man är, är ett sätt att härska. Jag brukar göra det själv så jag vet. haha

10:12 AM  
Anonymous Anonymous said...

Huvet på spiken, Joel!
/Jonas Lundström

1:16 PM  
Anonymous Peter said...

Det är kul med grismetaforik!

1:54 PM  
Blogger Love Kpop said...

I'm puzzled with lots of exercises. I was afraid I could not do the right time despite my hard work. I need a support person.
http://www.clickjogosclick.com

10:10 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home