Saturday, September 27, 2008

Debatten

Obama är i ett intressant underläge mot McCain när det gäller foreign policy. Där McCain är den "erfarne" och Obama den som behöver bevisa sig. Det faktum att Obama är demokrat och McCain republikan förstärker obalansen. Såna lägen är jobbiga, när man är i sammanhang där folk bara väntar på att man ska göra bort sig; använda en term fel, blanda ihop begrepp, uttala ett namn inkorrekt, etc. Måste vara extra jobbigt att vara i en sån situation inför miljontals TV-tittare med så mycket på spel På ett rent mänskligt plan är jag väldigt imponerad över hur Obama klarade det. Han lät sig inte psykas, utan framstod som både beslutsam och påläst.

Men mest frustrerande var att McCain inte tittade på Obama en enda gång under 72 minuters samtal. Han tycks hysa en genuin disrespekt för honom.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

disrespekt - finns inte riktigt på svenska. Bra ord, annars. Det fattas oss. Ringaktning är lite ålderstiget. Men fint.

2:10 PM  
Blogger joelh said...

håller med, ringaktning är bättre. att jag inte kom på det bekräftar bara min oro att min svenska språkkänsla deteriorerar härborta! (fast lite kreativt kan det också bli!)

7:40 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home