Tuesday, September 16, 2008

Dessa besvärliga frikyrkliga fäder...

John Wesley om Marias eviga jungfrudom:

"I believe that He [Christ; who else?] was made man, joining the human nature with the divine in one person; being conceived by the singular operation of the Holy Ghost, and born of the blessed Virgin Mary, who, as well after as before she brought Him forth, continued a pure and unspotted virgin."

Från "Letter to a Roman Catholic," 1749.

"Unspotted" pekar till och med på att John Wesley accepterar läran om Marias obefläckade avelse!

(Hela texten finns här; scrolla eller sök "catholic" på sidan)

4 Comments:

Blogger Charlotte Therese said...

Intressant....

Men vad är poängen?

Hade det varit enklare att vara frikyrklig ifall såna fäder inte fanns? ;-)

9:41 PM  
Anonymous D said...

Det var väl just ingen som förnekade Marias eviga jungfrulighet före Upplysningstiden och sekulariseringen?

Vill du läsa fler 'besvärliga' citat kan du t ex kolla in http://socrates58.blogspot.com/2004/02/luther-calvin-and-other-early.html ;-)

3:46 AM  
Blogger joelh said...

charlotte therese: poängen är att de frikyrkliga fäderna inte riktigt passar in i de teologiska mallar som gäller för dagens frikyrklighet.

d: exakt min poäng. tack för länken!

6:55 PM  
Blogger Charlotte Therese said...

Jo, fast säg vilka kyrkliga fäder som passar in i varje tids teologisk-korrekthets-mallar...

Är det då mallarna eller fäderna som missar målet?

Kan det rentav vara så att båda missar målet en aning i de fall då det skär sig alltför skarpt?

Ingendera är ju ofelbara.

Men Gud leder Kyrkan vidare ändå.

(Menar nu inte alls specifikt frågan om Jungfru Maria utan rent allmänt.)

10:47 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home