Monday, September 29, 2008

GoogleColbert diskuterar internet med författare som hävdar att vi får allt svårare att koncentrera oss och göra en sak i taget pga. den google-kultur vi lever i. Alla som känner igen sig räcker upp en hand...

1 Comments:

Blogger Kefas-JDFK said...

Räcker upp två:
´'`\(òÓ)/´'`

7:28 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home