Monday, September 22, 2008

Helgonens förböner

Om någon har undrat hur kyrkan har "tänkt" kring detta med helgonens förböner, och om det är bibliskt eller inte, så finns en bra text om det här.

(Tipset snodde jag härifrån)

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Jag är med långt in i artikeln, men tycker att själva twisten är för svag. Man kan givetvis, som anabaptisterna som utgjorde en tredje väg under 1500-talet, mena att församlingen är räddningens båt utan att betona helgonens förböner. Se tex hutteriten Peter Riedemanns Bekännelser, som inte bara är ortodox, utan också har en minst sagt hög ecklesiologi. Men att det leder fram till dogmen om helgonens förböner kan jag inte se. Ponera att dom som dör i tron hamnar i graven (hela alltet) och sover till uppståndelsens dag. På vilket sätt leder det till en mer individualistisk syn på frälsningen? Eller har jag missat något?

/Jonas Lundström
http://blog.bahnhof.se/wb938188

8:34 PM  
Blogger joelh said...

Missat och missat: synen på kyrkan som Kristi kropp är ena delen av detta med helgonens förböner. Men inte den enda. Den andra handlar om hur man ser på döden och de döda. I katolsk&ortodox tradition talar man ju om en "tunn hinna" mellan dessa båda världar. Och då blir det ju - givet kroppsperspektivet - konstigt att inte tänka på helgonen som förebedjare. Kyrkan består av levande och döda (fast för Gud är alla levande).

1:43 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home