Friday, September 05, 2008

McCain vittnar!

Detta är vad som händer: McCain berättar om sin omvändelse! Om hur han - genom en kris, förstås [tiden i fångenskap] - frälstes till osjälvisk kärlek till... sitt land! Narrationen är klassiskt vittnesbörd: ung man tror att han klarar sig själv, tvingas inse sin otillräcklighet i en svårt stund [misshandeln i fångenskap], förstår till slut att han måste leva i gemenskap [med sitt land & fellow Americans]

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home