Wednesday, September 24, 2008

Mer evangelikal traditionsblandning

”I read and loved the beautiful lives of Wesley and Fletcher, Mad. Guion (sic), Kempis, and all others who were holy and good, and I set them for my mark under Jesus, and [searched] hard after a sanctified soul, and entire consecration to God.”

Mrs. A Gregory i Guide to Holiness, mars 1870 (vol. LVII), ”Experience of an aged disciple”, p. 84.

13 Comments:

Anonymous D said...

Det var ett tag sedan nu jag läste Flodberg och Ekström & Co (och Halldorf... ;-) ), men någon av dem hade ju en liten 'ikonostas' på väggen med bilder av — vill jag minnas — bl a just Mme Gyuon och Thomas à Kempis.

12:17 AM  
Blogger joelh said...

ja, både kempis och guyon var stora i 1800-talets väckelse!

12:38 AM  
Blogger joelh said...

tillägg: ja, inte bara där förstås!

12:38 AM  
Anonymous D said...

Hmm... undrar hur hon stavar egentligen? På omslaget till min bok står det (flera gånger!) "Gyuon", men både på försättsbladet och i inledningen står det — inser jag nu — "Guyon. "Guyon" 'ser' ju mer rätt ut, men namn kan ju stavas litet hur som helst, så jag har tagit för givet att omslagets stavning var korrekt.

I vilket fall som helst så har Artos gjort bort sig!

1:04 AM  
Blogger joelh said...

Jag är nästan säker på at det är Guyon. Det var en grov tabbe! artos är fantastiska - men många korrfel blir det ibland...

3:27 AM  
Anonymous D said...

Jo, det kan man ju lugnt säga... :-) Förstautgåvan av "Ett år med Jesus" har nog ungefär lika många korrfel som 10 löpmeter vanliga böcker tillsammans! Jag är glad att jag inte står på tacklistan som korrekturläsare för den boken... Så fruktansvärt pinsamt!

Men visst är de fantastiska i andra avseenden. Och "Ett år med Jesus" är också fantastisk i andra avseenden.

3:46 AM  
Blogger joelh said...

haha, man kanske borde hänga ut korrläsarna med namn, adress och bild - ungefär som kvällspressen gör med brottslingar då och då.

1:01 PM  
Anonymous Peter said...

Madame Guyon den gamla kvietisten? Hade inte de någon form av motgångsteologi där synden i sig blev något eftersträvansvärt eftersom den fick oss att inse att vi är dåliga människor? Kanske kan spåra motgångsteologi hos flodbergarna med ibland. "Ju mer jag lider desto närmare Gud är jag".

Var inte Swedenborg med på flodbergarnas ikonostas oxå? Intressant...

4:14 PM  
Blogger joelh said...

många var med på flodbergs ikonostas - men Jesus var i mitten! :)

7:23 PM  
Anonymous Eric said...

Var på bokmässan i Gbg idag. Gick förbi montern "Swedenborgsällskapet". (Det finns många märkliga sällskap)Dessa påstod att Luther King tagit starkt intryck av Swedenborg. Och därmed var vi tillbaka i am. politik. :)

8:48 PM  
Blogger joelh said...

eric: ja, allt hänger samman.

Jag hittade detta på deras (swedenborgssällskapets) hemsida:

"Swedenborg enables us to understand why we were created, why we are alive and what happens to us after out bodies die. Swedenborg enables us to have the best possible understanding of God's message as it exists in those Bible Books which constitute God's Word.

Rev. Dr. Martin Luther King, jr. (1929-1968)"

Njut av bokmässan! den är verkligen en svensk favorit som jag saknar!

10:05 PM  
Anonymous D said...

I just den boken står alltså korrläsarna med, visserligen inte med adress och bild, men dock med namn.

12:18 AM  
Blogger Love Kpop said...

It seems I'm on the right track, I hope I can do well. The result was something I did and was doing to implement it.
www.clickjogosclick.com

3:57 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home