Thursday, September 25, 2008

Nya media, gamla media

Siwert Öholm skrev för ett tag sedan en krönika om att bloggar är dåliga och fördummar, etc. (Här en länk till Emanuel Karlstens bloggtext om denna artikel; där finns även länk till artikeln). Det är klart Siwert har någon slags poäng: detta med bloggande - både att läsa och skriva - är riskabelt för själen. Man blir splittrad, och det är lätt att utveckla ett tonfall och en attityd som i längden förtär en innifrån.

Men detta gäller hela den mediabranch Öholm själv arbetar i - på denna punkt skiljer sig bloggarna inte från journalisterna. Däremot finns det en annan skillnad mellan gamla och nya medier, och det är att de nya i högre grad är drivna av idealism än kapitalism. När tidningarna en gång startade var det för att företrädarna hade idéer och ideal som de ville driva: liberalism, socialism, demokrati, etc. Så är det inte längre, nu är det tittar- och läsarsiffror och reklamintäkter som styr. De gamla medierna är - för att parafrasera en vän - slavar under makterna. I en mening är därför bloggarna en återgång till forna tiders media: mer drivna av idealism och skaparglädje än vinstintresse.

De nya medierna - bloggarna - är naturligtvis inte heller de opåverkade av destruktiva makter (ärelystnad, egoism, arrogans, etc.), men på denna punkt absolut inte i högre grad än gammelmedierna.

För ett exempel på en clash mellan kapitalister och idealister kan man läsa här om hur det gick till när faktiskt ganska idealistiska Pirat Bay kastades till gammel gamarna. Vilken sida står för kompetens, renhårighet, idealism och till och empati? Och vilken representerar dubbelmoral, girighet, sensationslystnad och respektlöst gottande i andra människors tragedier?

3 Comments:

Blogger Lars Gunther (itpastorn) said...

Som jag ser det har svenskar svårt att fatta att blogg inte är någon slags dagbok!

Vilket man får läsa i tidningarna gång efter annan, eftersom journalisterna inte fattat detta. Den svenska "main stream medias" problem är alltså oförståelsen, exemplifierad av SÖ.

Kraften i bloggarna i USA är ju att de befinner sig i i en annan slags polarisering gentemot etablerad media, att de är "watchdogs" och alternativa röster. Kollaborativt utför det detektivarbeten - som när man bevisade att Bush faktiskt inte var skyldig till att ha skippat tjänstgöring i nationalgardet, trots att det hävdats ingen mindre än Dan Rather.

Vad SÖ också missar är att det finns bloggare som är experter inom sina områden, vars bloggar är löjligt mycket bättre av rena kvalitetsskäl än vad tidningarna lyckas skriva.

Om det inte vore för bloggare som Michael Yon skulle man inte veta vad som hänt i Irak. Om det inte vore för bloggare som Roy B. Alterman på Al Hamatzav skulle man ha noll koll på Israel. Och skulle man vara utelämnad till Computer Swedens patetiskt dåliga journalister och inte hade bloggarna, så skulle man vara rent desinformerad om webbteknik (viva John Resig!)

Blondinbellla och Alex Schulman är inte bloggande för mig. De är avarter, inte essens. Och jag har ännu inte läst en enda rad de skrivit.

3:38 PM  
Anonymous Peter said...

Jag hörde på P1 igår angående medias bevakning av signalspaningsdebatten i allmänhet och Carl Bildts aningen klumpiga uttalande om samarbete med diktaturer i synnerhet. Tyckarna på radioprogrammet var rörande överrens om att "bloggosfärens" bevakning av debatten var mycket mer nyanserad än medias och spårade denna skillnad till den sensationslogik som styr "traditionell" media.

Detta tyder snarast på det du antyder Joel, att det är de traditionella medierna som är fördummande. Sensationer säljer.

D

Det kan väl översättas till

4:25 PM  
Blogger joelh said...

lars: ja, sammanbladningen med dagbok har frustrerat mig sedan starten (i mitt fall 2006). Vissa bloggar fungerar visserligen så, men det är inte de som läses. Håller också helt med om ditt påpekande av expertis. Det är en intressant utveckling: genom att läsa ett dussin bloggar kan man nå enormt mycket djupare inom vissa teman än genom tidningarna, helt enkelt därför att en blogg kan tillåta sig en fokusering av kompetens och inriktning som inte tidningarna kan ha. Och de senaste åren tycks kompetensen dessutom ha förflackats - och i områden som förändrats (som teknik och religion) har de över huvud taget inte hängt med.

peter: intressant iakttagelse! jag får också ofta känslan att bloggar är betydligt mer nyanserade och både-ock än tidningar (nu är ju dessa inte svåra att slå i tävlingen "nyansering", men ändock!)

5:48 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home