Friday, September 19, 2008

Radical Orthodoxy?

"A whole volume could well be written on the myths of modern man, on the mythologies camouflaged in the plays that he enjoys, in the books that he reads, the cinema, that 'dram factory', takes over and employs countless mythical motifs... Strictly speaking, the great majority of the irreligious are note liberated from religious behavior, from theologies and mythologies. They sometimes stagger under a whole magico-religious paraphernalia, which, however, has degenerated to the point of caricature and hence is hard to recognize for what it is."

Merciade Eliade i "The Sacred and the Profane" som utkom 1957.

5 Comments:

Blogger Samuel said...

"Radical Orthodoxy isn't a theology it's just a book series"

9:47 AM  
Blogger Benjamin Ekman said...

så du läser eilade nu? vad tycks? måste skypa snart..

12:55 AM  
Blogger joelh said...

yes man, what's up with that? lunch imorgon? (alltså kl sex för dig?) Eliade var väldigt intressant! Undrar lite vad som var hans projekt. Han gillar ju inte sekularismen, men jag tror att han är mer into österländsk religion; får de vibbarna i alla fall. kan dock inte säga att jag läser honom; just using him (för en fotnot..) Men han är i alla fall väldigt användbar .

3:14 AM  
Anonymous Peter said...

Låter lite radikalortodoxt. Men då ska man ge sig på stackars William av Ockham och hans deontologisering av språket, som orsak till "förtinglingandet av världen".

Fast de Certeau menar väl att förtinglingandet börjar tidigare med en förskjutning av synen eukaristin och realpresensen. Nördigt?

8:57 AM  
Blogger joelh said...

peter: nördigt indeed! det är intressant: för en rörelse måste bli en rörelse måste den ha något som inte är "allmängods" och då blir det ofta rätt smalt: typ att ge sig på ockham...

4:54 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home