Tuesday, September 30, 2008

Tony Blair och John Stewart

Tony Blair träffar John Stewart för en kvarts samtal (en evighet med andra ord, för (också) i mediavärlden är en dag som tusen år; eller en kvart motsvarar i alla fall tre timmar...) här. Ett intressant samtal och kulturmöte. Bitvis roligt, bitvis smärtsamt (bitvis awkward när de två blandas). Man ser liksom på Blair att han tagit ett beslut - det att invadera - som kommer att följa med honom livet ut. Jag blir inte riktigt klok på honom, dock. Å ena sida katolsk konvertit, å andra sidan en ganska naiv schematisk indelning i "extrem" religion som bombar oskyldiga och "god" religion som hjälper fattiga. Man hoppas att det var en förenkling för medias skull, inte hans egen världsbild.

Blair ger för övrigt denna termin en kurs på Yale om "Faith and globalization." Här en länk till kursstarten med Blair - han introduceras för övrigt av "pingstteologen" Miroslav Wolf! (Som har ett förflutet som gatuevangelist i Kroatien, men numera är episkopal)

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Blair har ryggrad att uttrycka (och taga konsekvenserna av) enkla sanningar. Som den om Irak. Det kommer att ära honom hela vägen in i evigheten.

4:12 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home