Thursday, October 16, 2008

Den här bilden har ingen djupare innebörd......den är bara snygg! (Och när jag sprang upp för trappan till vad som alltså är the Supreme High Court kände jag mig som man ska känna sig när man är som mest turist i USA: som i en film)

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Impressive!
Är det du som är myran på bilden?

3:24 PM  
Blogger joelh said...

yepp! vi lyckades gå förbi trappan när den var helt tom på folk, vilket knappast är vanligt.

2:47 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home