Sunday, October 26, 2008

"Du är Pethrus"

Idag blev Pelle Hörnmark pingströrelsens tredje "biskop" (Lewi Pethrus, [vakant], Sten-Gunnar Hedin, Pelle Hörnmark!) Ett bra och klokt val, tycker jag. Pelle har - tycks det mig - ett antal egenskaper som är viktiga för rollen: entusiasm, ödmjukhet och prestigelöshet. Dessutom är han en duktig predikant. För att inte säga talare över huvud taget. Ett av de bästa och roligaste tal jag någonsin hört (ingen överdrift) är det Pelle Hörnmark höll på Ulrik Josefssons disputationsfest!

6 Comments:

Anonymous Peter said...

Ja och sen har han ju den ädlaste av alla dialekter och Guds eget språk - jönköpingsdialekten :).

2:34 PM  
Blogger Charlotte Therese said...

Pethrus, Pelle - bara Sten-Gunnar bryter av från "traditionen" namnmässigt... :-)

Sen är ju Petrusämbetet redan lite upptaget.... Typ.

Men den här utvecklingen inom frikyrkligheten är minst sagt intressant!

4:28 PM  
Anonymous Jonas said...

Det är ju roligt att du skriver "biskop". Vore det inte fantastiskt om pingströrelsen blev episkopal och han knackade på hos biskop Arne Olsson, knäföll och bad om att vigas till biskop? Jag förfäktar ju idén att Ulf Ekman - som faktiskt är prästvigd - borde vara en lämplig biskopskandidat..ja eller om Pelle Hörnmark blir biskop kan ju Ekman bli den samlade frikyrklighetens ärkebiskop...

Säger jag som inte är frikyrklig.

9:12 PM  
Anonymous Bokmalin said...

Hihi, Jonas... Du rör om rejält! Och tack Joel för en intressant blogg. Jag läser med stort intresse om Emil Gustafson - visste inte ens att han fanns! Vilken pärla!

6:47 PM  
Blogger joelh said...

jonas: det är ett fantastiskt scenario du skisserar!

bokmalin: roligt att du upptäcker emil!

1:17 AM  
Anonymous Jonas said...

Ja, jag tror att det behöver röras om i den Svenska kristenheten. Men inte då så att man ska bilda alla möjliga nya församlingar och kyrkor, utan att istället de som finns förändras. Om sedan Ulf Ekman skulle börja viga pastorerna till präster så är det längre fram kanske inte Svenska Kyrkan (För att travestera Bo Giertz) som i fortsättningen är Kristi Kyrka i Sverige med hänsyn till den allt mer sekulariserade tron i ledarskiktet och att antalet rätt vigda präster kommer att minska i framtiden. Ja man får väl försöka påverka Ulf i rätt riktning..

12:34 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home