Friday, October 31, 2008

Emil ang den ekonomiska krisen

"Tiderna äro ej så dåliga som de utropas. Hvarför det sällan räcker till beror väsentligen derpå, att behofven äro för högt uppdrifna. Man vill lefva stort på alla områden. Samhällen, riken och stater såväl som enskilda personer gripas af en “storhetsmani,“ och ingen vill anses vara fattig och ringa. Fåfängan och lyxen utarma folken."

Emil Gustafson, "Vishetens väg" (1895), s 25.

2 Comments:

Blogger Fredrik said...

Hej, Joel!
Jag säger som Josef Bergdahl på ÖMS: Det är få som är så 'quotable' som gamle Emil Gustafson. Dagens citat är ju mer aktuellt än någonsin. 1890-talet var väl inte ens på samma planet som vår tid när det gäller konsumism och habegär...

Kumlapastorn Fredrik Lignell

10:02 PM  
Blogger joelh said...

"quotable", det var ett bra ord för det! jo, Emil kombinerar kärnfullhet & poetiskt språkbruk på ett fantastiskt sätt! när man lever nära emils texter kan man inte låta bli att ständigt använda dem. särskilt de senare skrifterna (Vishetens väg, Brev till nyomvända, En konungs brud och Evighetsljus på mörka moln) är otroligt starka!

11:46 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home