Tuesday, October 28, 2008

Emil om vakande helgon

"Hemlighetsfull men så verklig är den förbindelse vi redan ha med andeverlden, de hemgångna heliga som åse vårt löpande på vädjobanan, och änglarna, som hjelpa oss i våra strider..."

Emil Gustafson i Trons Segrar 1892, "Våra högtiders stad", s 371.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home