Tuesday, October 14, 2008

I ett annat Amerika

Vi är på resa nu. Uppåt landet; Virginia, Maryland, Pennsylvania. Idag har vi åkt genom appalacherna. Små byar, spridda hus, mycket natur. En fantastiskt vacker höst målar trakten i gyllene färger. Vi har också räknat politiska skyltar, dvs. skyltar för kandidaterna som folk sätter upp vid sina hus. 30 för McCain, 6 för Obama. I [staden] Durham ser man knappt någon för McCain...

Folk här vill inte ha Change. Jag kan nästan förstå dem.

1 Comments:

Blogger Josef Bengtson said...

Tips:
Tidningen Fokus senaste nummer gjorde även de ett nedslag i Appalacherna:
http://www.fokus.se/2008/10/folket-som-valarbetarna-glomde/

1:19 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home