Tuesday, October 21, 2008

Katoliken Birro & ordens betydelse

Dagen skriver om att Marcus Birro utsetts till "hedersprofet" under Svenska kyrkans stiftsfest "Gud 08." Hans blogg är läsvärd, inte minst posten där han förklarar varför han blivit katolik. (Jag vet inte om den uppgiften gått Dagen förbi, för lite märkligt låter det ju när de skriver "under samtalets gång kom det fram att Bibeln och tro betyder mycket för den rikskände poeten"...)

För övrigt: vågar någon påstå att formen är neutralt i ljuset av etiketter som "hedersprofet" och "Gud 08"? Det är uppenbart att sådana benämningar väcker associationer som påverkar hur vi betraktar innehållet.

3 Comments:

Blogger Samuel said...

Du missade profetcoach (en etikett som ger lite dålig smak i munnen enligt mig). Men förstår inet den senare delen. Har någon påstått att det skulle vara neutralt?

1:13 AM  
Blogger joelh said...

jag tycker ständigt jag hör såna tankar. inte direkt i kommentarerna här, men typ över allt annars kan man höra: "formerna kan variera, men innehållet är konstant."

3:15 AM  
Blogger Samuel said...

ahh okej. Ja Pelle Hörnmark brukar dra sådana kommentarer. Han sa i Dagen på 90talet(där jag äntligen hittade det jag sökte efter) att kyrkan var kyrklig och att det han förespråkade en Jesus rörelse utanför kyrkan.

Men är inte det lika märkligt när till och med kyrkliga ledare kallar sig teologiskt inkompetenta? Alltså när man gör skillnad på teologi och vanligt kristet liv.

9:36 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home