Wednesday, October 29, 2008

Mer mystika väckelsepredikanter

Jag blir inte riktigt klok på det sena 1800-talets apokalyptiska predikanter. Otto Kringebach var metodist och orsakade bland annat hysteri i en Närketrakten på 1880-talet då han förutsåg ett datum för Jesu återkomst. Men när han predikade kunde det låta så här.

"Hvarje menniska består af ande, gudagnistan eller det högre väsendet, och själen, det förnuftiga hos menniskan, samt kroppen, organet för andens och själens verksamhet. liksom helgedomen i gamla testametnet var delad i tre rum, nämligen förgården, det heliga och det allra helgaste, så har äfven menniskan trenne rum för verksamhet. I anden bor Gud, i själen arbetar tanken såsom en förmedlande länk emellan anden och kroppen, och i krippen verkställes hvad anden i samråd med själen beslutet. Alla dessa rum i helgedomen höhöfver Gud med sitt slju genomströmma, helga och beherrska. Det är ej nog att anden blir frälst på Jesu Kristi dag. Gud vill beherrska våra tankar och helga våra lemmar till sin tjesnt och ej öfverleman sitt folk åt satan till köttets förderf. Deta vore lika ed en frälsning såsom igenom eld."

Trons Segrar år 1896, s. 231.

Referant är för övrigt Emil Gustafson. Kringebach glider farligt nära gnosticismen, men hans betoning av kroppens frälsning på slutet tar honom in på ortodoxins marker. Men det intressanta är inte bara vad han säger, utan det faktum att han ägnar tid och kraft åt att spekulera kring antropologiska frågor på detta sätt. Och att han dessutom till detta fogar tolkningen av Paulus ord om frälsning "såsom genom en eld". Det indikerar att Kringelbach inte bara hasplar ur sig något - om nu någon skulle trott det - utan att hans ord hör ihop med ett helt system där människan, Gud, verkligheten och Bibeln förklaras. Frågan är bara var han fått detta system ifrån...

8 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Säker på att han inte hette Kringelbach?

8:20 PM  
Blogger joelh said...

Jo, han heter Kringelbach - ibland. Andra gånger stavas efternamnet med "k". Vet du något om honom??? (jag har hittat lite info, men inte mycket)

8:30 PM  
Blogger joelh said...

beklagar, nu ser jag att det är det missade "l":et du påpekar. jo, det ska var KringeLbach!

8:31 PM  
Anonymous Anonymous said...

Inte mer än att jag googlade och såg att "Den Heliga Wägen" trycktes av Michelsens i Alingsås! Alla vägar bär helt enkelt dit!!!

http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/3/3_331.htm

10:36 AM  
Anonymous Peter said...

Märklig text. Vilken direkt litterär påverkan går att visa på Emil G? Jag har glömt... Läste han t ex Guyon, Tauler och Tersteegen? Arntd antar jag att många läste men han har väl inte sådana formuleringar som i Kringelbach använder?

1:07 PM  
Blogger joelh said...

peter: går inte att visa att han läste direkt, men såna som han läste hade läst dessa. Bland andra Hannah Whitall Smith var (som kväkare) förtjust i kvietisterna, liksom även många andra i helgelserörelsen.

anonymous: Sjukt, den tidskriften har jag inte sett nämnd någonstans! väldigt intressant och tack för länken!!

7:37 PM  
Anonymous D said...

Jag ser inte riktigt gnosticismen i citatet; han talar ju om hela människan som Guds helgedom. Men du kanske menade hans teologi allmänt? (Har aldrig hört namnet ens, så den vet jag inget om.)

Hur bär du dig åt för att kunna läsa så mycket svenska 1800-tals texter i USA? Har du släpat med dig ett helt bibliotek, eller har du scannat in en massa i förväg? För inte hittar du väl dem i Duke's bibliotek?

2:20 AM  
Blogger joelh said...

d: det är den skarpa tredelningen som jag reagerade på initialt, men när han sedan betonar kroppens frälsning (efter att ha sagt att Gud bor i anden) så blir det ju något helt annat. Ang. svenska texter: jo, jag har scannat & kopierat & digitaliserat en del... (fråga min fru som inte var helt glad när vi packade...)

2:27 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home