Wednesday, October 22, 2008

Neutrala nationalencyklopedein...

"Paracelsus var i grunden fången i medeltidens magisk-platonska tankevärld men öppnade nya vägar för medicin och kemi genom sin tilltro till empiri och direkta studier av ämnens egenskaper."

Men andra ord: en magisk-platonsk tankevärld är något man är "fången" i, medan tilltro till empiri "öppnar."

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home