Wednesday, October 22, 2008

Nyanserad och initierad DO!

Nye diskrimineringsombudsmannen Katri Linna säger en hel del vettiga saker i den här intervjun.

Till exempel ifrågasätter hon synen på religionen som "någon diskutabel egenhet som man kan lägga åt sidan när den inte passar." Och hennes kommentarer om skolavslutning är också intressant och klok. Lovande. Utbildningsmeriterna inkluderar en jur kand från 1988, men det är väl knappast där hon tagit till sig denna nyanserade hållning till religion? Min gissning är snarare att den kommer av hennes arbete med diskriminering av invandrare, där hon rimligen måste ha mött ett "pre-modernt" förhållningssätt till religion. Googlar man hittar man t.ex. såna här spår av ett sådant engagemang. Eller vad sägs om följande kritik ur en Expressen-insändare:

“Man kan fråga sig om DO Katri Linna är religiös eller vad som gör att hon upprepade gånger ifrågasätter den sekulära staten och ger religionsfriheten företräde framför lagstiftning...”

Bådar gott!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home