Monday, October 20, 2008

Obama-rally!
Idag besökte vi en "svart kyrka"! Obama kom nämligen till North Carolina, och vi åkte för att se och höra honom. Vi kom till Fayetteville två timmar innan det började, men hade inte en chans att komma in på arenan där mötet hölls. Tillsammans med tusentals andra fick vi vänta utanför. Men innan sitt tal kom Barack ut och hälsade och vinkade och sa några ord, vilket fick somliga att gråta av lycka! (Obama kommer troligen inte vinna North Carolina, men genom att lägga resurser här tvingar han McCain att göra samma sak, vilket gör att denne inte kan satsa lika hårt i stater som Virginia, Ohio och Colorado.)

Det kommande presidentvalet är betydelsefullt av många anledningar. Ett sätt att berätta USA:s historia är att göra det utifrån "den förlorade oskulden" eller uppvaknandet till den korrumperande politiska verkligheten på 1960-talet. Morden på JFK, pastor King och RFK. Vietnamkriget. Watergateskandalen. Och som en frukt av detta en växande cynism och misstro mot politiska strukturer. Sedan två årtionden av ekonomisk tillväxt, men samtidigt tilltagande alienation och ökande ekonomiska klyftor. Och så mot denna bakgrund Obama som lovar förändring. Och för första gången på länge väcks hopp och entusiasm hos människor som aldrig hoppats eller trott på politiker. Han kommer givetvis inte kunna genomföra allt han lovar, men om han vinner en övertygande seger samtidigt som demokraterna tar de båda övriga husen (Senaten och Representanthusen) är det ändå möjligt att han får en start som liknar Kennedys legendariska första hundra dagar.

Men om han inte ens får försöka, om McCain lyckas med skrämseltaktiken och blir vald istället, då är det ett problem. Det skulle innebära en oerhörd besvikelse för så många människor som för första gången på länge – eller kanske någonsin - vågar hoppas.

I kön hamnade vi jämte en vit, medelålders kvinna som stödde Obama. Hon hade gjort det redan under primärvalet, och jag frågade varför hon inte stöttat Hillary. Hon log och svarade att visst kunde man tänka sig att hon skulle stött "HDR" med tanke på vem hon var (vit, medelålder, medelklass, kvinna), och att hon visst skulle stöttat henne om det varit hon som blev kandidat. Hon hade varit på hennes möten, men noterat att där bara var "women like me." Obama drar istället en mycket mer spretig skara, vilket är väldigt spännande! Eftersom detta är södern och Obama är demokrat, så var det naturligtvis många svarta där, men alls inte enbart. Och ålder, kön och klädstil varierar enormt.

Hur detta val än slutar så kommer Amerika stå delat. Om McCain vinner kommer många känna total hopplöshet tillsammans med en känsla av att bli bestulna och besegrade i en oärlig kamp. Om Obama vinner kommer många amerikaner tro sig ha en terrorist och (ve och fasa!) muslim som president...

Mina sympatier ligger - om det nu undgått någon... - hos demokraterna och Obama. Men med det sagt vill jag tillägga att jag inte skulle ha något emot att gilla det konservativa partiet som hela mediasverige och amerikanska liberala medierna hatar. Tvärtom! (Det skulle vara mycket roligare att gilla dem!) Men dagens republikaner är bara tragiska! Martin Gelin ger en bra översikt av sönderfallet av ett parti som inte längre har en ideologisk bas, utan istället ägnar sig åt smutskastning och skrämselpropaganda. De senaste årtiondet har vi sett allt mindre ideologi och allt större makthunger parad med aggressivitet och oförsonlighet, såväl utrikespolitiskt som i det politiska arbetet i Washington, där klyftan mellan partierna är större än någonsin. I dagens politiska klimat dominerat av nyliberala idéer vore ett genomtänkt konservativt alternativ spännande. (Och i Sverige vore detta en intressant nisch för kristdemokraterna.) Men kanske måste republikanerna dö innan de kan återfödas.

3 Comments:

Blogger marvi said...

Det är bara att hoppas att Obama inte menar allvar med sin ekonomiska politik. Hans protektionism kommer att drabba den fattiga världen mycket hårt. "Amerikanska arbetare först" betyder inget annat än svält och fattigdom i Latinamerika och Afrika.

Världen behöver ett starkt, aktivt och frihandelsvänligt USA.

Därför skulle McCain få min röst.

9:40 AM  
Blogger David Nyström said...

Jag brukar säga att om jag vore amerikan, så skulle jag vara "vänstervriden republikan". Men idag skulle det inte vara roligt att vara republikan. Jag håller med dig om att de för en sorgligt aggressiv och defensiv politik, och smutskastningskampanjerna mot Obama har ju inte direkt ökat förtroendet för dem.

Värderingsfrågorna gör att jag skulle få mycket svårt att rösta på demokraterna (Obamas policy i abortfrågor får ju vänsterpartiet att framstå som reaktionärt), men i många andra frågor står jag definitivt demokraterna närmre.

11:20 AM  
Blogger joelh said...

det som skulle få mig att rösta republikanskt är att de trots allt representerare en kultur som jag "relativt sett" kan känna viss affinitet med. De talar ju lite romantiskt om "small town America", och även om det är mycket retorik så finns där ett frö till motstånd mot vissa typer av alienation som moderniteten representerar. Men som sagt: idag är detta mest populism, och man kan givetvis ifrågasätta om det öht är en fråga möjlig för politiken att greppa.

Annars håller jag med ang både frihandel och abort (även om den senare frågan är väldigt märklig i USA, genom att Roe vs Wade tycks göra det hela till en strikt rättighetsfråga där ALLA "rättigheter" hamnar hos kvinnan och inte några hos fostret. Jag är dåligt insatt, men så förstår jag de absurda lagarna och resonemangen. Man - inkl Obama - kommer alltså till frågan från "fel håll" och det blir helt enkelt fel...) I frihandelsfrågan kan man fråga sig om demokraterna inte gör en populistisk poäng, men det är intressant att republikanerna inte tar upp diskussionen.

12:15 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home