Friday, October 03, 2008

Om tidig tro på Kristus

Dagen berättar om ett intressant arkeologiskt fynd av en skål med texten "Av Kristus trollkarlen" eller "Trollkarlen genom Kristus" (översättningsfråga) ingraverad. Skålen härrör tydligen från Alexandria, och allra senast från 100-talet. Fascinerande!

Men såna här länkar visar att det kanske är nödvändigt att klargöra vissa saker. Till att börja med att medelhavsvärlden vid denna tiden var en röra. En historisk "echochamber" är ett bra ord för att beskriva situationen. Rykten om uppenbarelser och heliga män färdades vida omkring och plockades upp i en mängd olika sammanhang - och ingen har någonsin påstått att alla idéer om Kristus eller någon annan som spreds i detta religiösa eldorado var korrekta eller ens rimliga uppfattningar. Heliga symboler och namn har i alla tider använts i magiska syften (kolla till exempel den här boken!)

Så. Konspiratoriker kan fortsätta att hoppas. Det arkeologiska fynd som berättar vem Jesus "egentligen" var kommer aldrig hittas. Och detta är inte något jag påstår för att jag är en fanatiker eller ens extremt trosviss. Det är helt enkelt så att arkeologiska fynd inte funkar på det sättet. Eller sanningen heller, för den delen. "Historisk sanning" är ett extremt komplicerat pussel och det där fyndet som "ställer allt på ända" dyker väldigt, väldigt, väldigt sällan upp. Istället är det små fragment här och var, parat med ett noggrant studie av (tråkiga) saker som kontext och förhistoria. Långsamt, långsamt träder så en bild fram och man kan börja urskilja mönster, mening, sammanhang. Sanning.

Att då ens antyda att en skål i Alexandria som speglar en egyptisk trollkarls föreställning om Jesus ändrar något i den stora bilden är bara nonsens och att helt missförstå historisk forskning. Det hindrar naturligtvis inte att det är ett fascinerande fynd, som väcker många frågor: Hur fick de kunskap om Jesus? Hur tolkade de denna kunskap? Hur såg deras ritualer egentligen ut? Uppfattade de sig som kristna eller på något sätt som efterföljare till Kristus? I vilket panteon - tillsammans med vilka andra gudagestalter - placerade de Kristus?

Och när det gäller källor om Kristusgetalten har vi för övrigt redan tillgång till källor som både är extremt tidiga och extremt nära. Men vi har blivit så vana vid dem att vi slutat förvånas. De kallas evangelierna.

1 Comments:

Anonymous Maria said...

Jag håller med dig.

12:33 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home