Friday, October 03, 2008

Understreckare

Idag har jag en understreckare i SvD om Sarah Palin och den amerikanska religiösa högern jämfört med 1800-talets politiskt radikala evangelikala väckelse.

13 Comments:

Blogger Joel Appelfeldt said...

Fin läsning!
Jag anade att det var något lurt...

8:59 PM  
Blogger David Nyström said...

Intressant läsning, tack (även om jag fortfarande gillar Palin:-))...

10:58 PM  
Blogger joelh said...

tack för uppmuntran!

dave: fortsätt med det! hos mig ligger den attraktion hos Palin möjligen i att det är motströms att gilla henne! :) (medger fö att understreckaren inte är helt nyanserad när det gäller den religiösa högern, men det är kommunikationens pris är jag rädd.)

12:29 AM  
Anonymous peter said...

mycket kunnigt och välformulerat som vanligt joel. Det är spännande med den evangelikala rörelsen som motkraft till fundamentalismen och att föra in klassperspektivet i sammanhanget.

10:12 AM  
Blogger Lars Gunther (itpastorn) said...

Jag instämmer i lovorden. Sakinnehållet är klockrent.

Dock undrar jag om det är rätt sakinnehåll för en svensk kontext.

I vårt land utmålas, precis som du i din kommentar möjligen medger, "religiös höger", som onyanserad, farlig, etc. Kort sagt: Den är "den andre" för svensk media.

Också i Sverige (B-M Mattsson är ett exempel) rapporteras om Pailins ev. tungotal, som om det vore farligt. Det om något vore en sak att tillrättalägga.

12:49 PM  
Blogger joelh said...

peter: tack; håller med om att perspektivet är spännande. teologiskt kan man fundera på kopplingar till väldigt oortodox radikalpietism snarare än de ortodoxa kristna traditionerna. Här tror jag något av svaret till det mystika, platonska stråket i evangelikalismen finns - men detta är bara på hypotesplanet än så länge!

itpastorn: du har en viktig poäng. lite förenklat kan man säga att min artikel spelar på en fördom (om religiösa högern) för att nyansera en annan - det ensidiga perspektivet på frikyrklighet. (ang. tungotal så tycker jag dock att jag ställer församlingen på Azusa street i ganska ljus dager i början av artikeln).

Detta är dock inte ren pragmatism: jag stör mig visserligen på den svenska synen på republikaner och religiös höger, men måste samtidigt medge att jag själv är rätt kritisk mot dem. jag kan sympatisera med delar av deras projekt, men tycker att det tar sig intoleranta uttryck av modernistisk art ibland (internventionismen är ett exempel; oförmågan att kunna hantera mångfald och vilja driva alla kulturer i västerländsk riktning) och cynisk kapitalism ibland (motståndet mot universal healthcare; extremt låga minimum-wage - såna praktiker försätter människor i förtvivlade situationer.)

Om det finns andra sidor av denna sak som jag borde se får du gärna upplysa mig!

3:29 PM  
Blogger Lars Gunther (itpastorn) said...

Jag håller med om det mesta i din kritik mot den amerikanska högern. Jag är ingen anhängare av nattväktarstat eller unilateralism.

Min fråga är dock om religiös höger är värre än annan höger. Dvs. är problemet i sin kärna att den amerikanska politiken "kidnappats" av religiösa, eller att de troende har infiltrerats i sitt tänkande av högern?

I Sverige utmålas situationen till 100 % som att dumma religiösa fanatiker har ett genomslag bortom rim och reson. Jag menar att det är tvärtom: De troendes gemenskap har tappat Sanning och Ande genom att ta in tankar främmande för evangeliet.

Tydligast syns detta hos kyrkor som definierar patriotism som en kristen dygd. Ett tankefel som för övrigt syns i rysk ortodoxa kyrkan också - där man till och med helgonförklarat den siste tsaren!

4:37 PM  
Blogger Förläggarn said...

This comment has been removed by the author.

4:42 PM  
Blogger Förläggarn said...

Tack Joel för en intressant och välskriven artikel! Hoppas du får chansen att göra fler analyser i svensk press av det religiösa perspektiven i den amerikanska valrörelsen. Det utrikeskorrarna leverera på detta ämne är ofta ganska ytligt och förutsägbart.

4:46 PM  
Blogger joelh said...

itpastorn: jag håller med dig. och egentligen ligger det nog i konsekvensen av Daytons analys: viljan att vara "respektabel" gör att man antar de rådande paradigmen istället för att utmana dem.

förläggarn: tack för uppmuntran!

6:34 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hej Joel! Intressant artikel du har skrivit!!
Berättelsen om Jesus är goda nyheter för de fattiga. Men det som Jesus säger är samtidigt dåliga nyheter för oss i den rika världen, och därför tolkar vi om Bibelns berättelser. Vi vill inte dela med oss till de fattiga. Att Bibeln är en bok som kan förvandla hela samhällen förstår man eftersom den är förbjuden i många länder som har diktatur. Men Gud lämnar inte oss i den rika världen i andlig fattigdom och andlig sömn. Han har sänt många människor från tredje världen till oss. Dessa invandrare lär oss att be igen. De lär oss att böja knä igen. I Klara kyrka i Stockholm har budskapet om Jesus blivit till en förvandlande kraft i samhället. Det var en koreansk kristen kvinna som kom dit och lärde dem att be. Om vi ber blir vi förvandlade. Gud ger oss kärlek till de behövande när vi ber. När vi kommer till de fattiga drivna av Guds egen kärlekslåga inom oss, då behandlar vi de fattiga med värdighet. Den värdighet som vi behandlar de fattiga med kommer att resa upp dem och göra dem starka. När de fattiga blir starkare inombords upplevs de som ett hot av ett förtryckande samhälle.


Ska vi förvandla samhället behöver vi först bli förvandlade. Få en hjärttransplantation, ett friskt hjärta. Att du Joel ser de fattigas behov i USA beror nog inte bara på vilka böcker du har läst. Jag tror att Gud har rört vid ditt hjärta.
Eva

11:24 PM  
Blogger David Johansson said...

Hej Joel!
Intressant läsning tycker även jag! Jag uppskattar Daytons betoning på pingströrelsens djupare teologiska rötter. Det är intressant att det har blivit allt mer sällsynt bland kyrkohistoriker att förkasta Pingstväckelsen som socialt irrelevant.
Mvh/David Johansson

10:46 PM  
Anonymous ludvig said...

Grattis man! Detta slår t.o.m. din insats i GP, måste jag bittert erkänna...

11:19 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home