Friday, November 14, 2008

Dagens Emil: Att se och förvandlas

"Ett rent hjerta, och det måste vara hans tempel, skall enligt skriften uppnå högsta möjliga grad af kunskap, som kan vinnas af ett menniskohjerta. Saliga äro de renhjertade, ty de skola se Gud.

Men Han är hufvudsumman och källan till all kunskap, och att se honom innebär såsom en naturlig verkan deraf allsidig fullkomlighet. Den längtande och sökande menniskoanden, som alltid ser efter ett andra föremål, är i så hög grad mottaglig för intryck, att den troget fasthåller ansigtet, blicken, handlingen, som vunnit dess förtroende och söker vinna hela menniskan för det ideal, den omfattar. Ehuru vi intet godt förmå, såsom af oss sjelfva, har intrycket af det föremål, vi skåda, en underbar förmåga att väcka slumrande krafter till lif. Vi se och älska eller hata, vi se och förvandlas. »Vi skola blifva honom lika, ty vi få se honom såsom han är.» Hur nära stå vi ett seende af Kristus, den idealmänniska och lefvande salighetshöfding, som menniskoögon hafva sett, och hvilkens röst menniskor hafva hört, och intill hvilken menniskorna hafva lutat sina trötta hufvuden? Kunna vi se honom? De som med aftäckt ansigte skåda — de som med brinnande kärleksåtrå jaga efter att känna Herren de förvandlas till samma bild, från härlighet till härlighet."

Emil Gustafson, "Varningssignaler för de unga", s 45.

Labels: ,

10 Comments:

Anonymous Anonymous said...

En blogg med dagens Emil Gustavsson. Underbart! Tanken har slagit mig att det finns behov av en sådan blogg, och det finns det ju också (dagens insikt). Emil Gustavsson måste vara en av svensk frikyrklighets största profeter, om det nu kan graderas. Gud välsigne dig!

12:01 AM  
Blogger joelh said...

tack för det! tyvärr blir det inte Emil-citat varje dag, men ganska ofta. När jag har perioder då jag sitter och läser honom intensivt (jag skriver en avhandling om Emil Gustafson) så lägger jag upp något citat som fångar mig.

Håller med dig om ditt omdöme om honom. han är fantastisk! Ju mer jag jobbar med honom, desto mer fascinerad blir jag!

12:09 AM  
Anonymous bokmalin said...

Hej Joel! Djupt uppbyggligt. Efter några synnerligen pragmatiska år blir jag så glad att få läsa om sådana gudsälskare.

12:49 AM  
Anonymous Bokmalin said...

Jag har lagt en länk till detta inlägg på min lilla blogg. Hoppas det är OK. Säg till annars!

2:53 AM  
Blogger Teija said...

Vem är Emil Gustavsson? Det låter som om han skulle vara mystiker.

6:06 AM  
Blogger Grethe said...

Nu vil jeg ofte kigge ind på din blog:Er der en "Dagens Emil"? Dansk frikirkelighed har vist ikke sådan en kæmpe.-
Grethe

7:39 PM  
Blogger joelh said...

bokmalin: helt ok. roligt att du tyckte om stycket!

teija: Emil Gustafson var predikant i Helgelseförbundet på 1800-talet. Han blev bara 37 år gammal, men hann skriva en hel del böcker och sånger innan han dog. Som du säger var han något av en "mystiker", fast inom frikyrkan, vilket ju är lite ovanligt. Han var väldigt uppskattat i sin samtid, och hans "Samlade skrifter" har gått ut i många upplagor under 1900-talet då han lästs av folk ur en rad olika samfund.

Grethe: Välkommen hit :) Får dock säga att Emil hade kontakt med en del danskar som kom till Torp och predikade. Som sagt blir det kanske inte en Emil varje dag, men ganska ofta i alla fall under de perioder då jag jobbar intensivt med honom.

11:23 PM  
Blogger Teija said...

Varför är det ovanligt med mystiker inom frikyrkan? Jag måste erkänna att mina kunskaper om frikyrkan är begränsade men mina fördomar är rätt så många och jag gillar inte att ha fördomar. Vore mycket tacksam för alla fördomar som kan tas bort.

En av fördomarna gäller sättet att be. Jag har för mig att bönen i frikyrkan är tämligen känslobaserad och av det begärande slaget, att man vänder sig till Gud för att man vill ha det och det. En mystiker ber för att han/hon älskar Gud över allt annat och vill låta sig användas av Gud utan att få något i gengäld.

6:07 AM  
Blogger joelh said...

teija: intressant analys! det finns båda sidorna av detta i frikyrkan men Emil hör till den senare - de som ber för att de älskar Gud. Han talar om att "när sången om hans liljor tystnat" och man istället besjunger brudgummen själv. Dvs. när man inte prisar Gud för de välsignelser man får åtnjuta, utan för Honom själv. Och Emil kritiserar även de som har en allt för resultat-inriktad syn på relationen med Gud och kräver olika saker.

9:57 PM  
Blogger Teija said...

Jag ber och hoppas att allt fler, i alla kyrkor, ska bli som Emil.

6:20 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home