Sunday, November 23, 2008

Dagens Emil: Synden är mer än skuld

”Skriftens lära om synden såsom dödens orsak har en långt mera omfattande betydelse, än de flesta bibeltolkare hafva gifvit den. För syndens skull är menniskan icke blott förgängelsen underkastad, utan synden är jemväl dödande för menniskans ädlare lif... Synden är mera fruktansvärd än helvetet. Synden är ett brott emot Gud och gör hans höga plan för menniskans lif om intet. Synden är ett brott emot hela den skapade verlden och ett spjut för syndarens hjerta. ”

Varningssignaler för de unga (1902), s 30-31.

Labels: ,

11 Comments:

Blogger Benjamin Ekman said...

fantastiskt.
"Synden är ett brott emot hela den skapade verlden och ett spjut för syndarens hjerta."

dagens Evagrios:

"He who hates the knowledge [gnosin] of God and rejects his contemplation [theorian] is like to one who pierces his own heart with a spear."
(Ad Monachos, 109)

7:28 PM  
Blogger joelh said...

Emil - ökenfadern! :)

7:54 PM  
Anonymous Anonymous said...

Emil – antilundensaren!

10:06 PM  
Blogger David said...

synden är ett brott mot hela den skapade världen säger du.

Vilken skapad värld då? Djuren borde väl vara dom värsta syndarna i så fall som har homosex, dödar varandra och har flera sexpartners.?

Jag förstår inte riktigt även om det var vackert skrivet. Jag trodde synd främst var att missa målet eller syftet med livet.

9:48 AM  
Blogger joelh said...

David,

först om djuren: de kan inte synda, eftersom djur inte har en rationell själ (jr Thomas av Aquino). Att synda - "moralisk ondska" - kräver ett medvetande som människan är ensam om. Det du beskriver är "natural evil", men det är inte samma sak som synd. Det är inte synd för ett lejon att äta ett lamm - det är gott för lejonet, och kanske nödvändigt för hans överlevnad.

Det Emil talar om är att synden raserar människans kallelse och mål - som har att göra med människans natur att göra. Människan är skapad för gudsgemenskap, det är först då hon når meningen med sitt liv och fullkomnas. Detta är inget som går emot naturen, utan istället är det så att vår natur fullkomnas genom gemenskap med Gud. Därför är synden ett brott mot vår natur; för att det är "mot vår natur" att missa målet.

När Emil säger att "synden är ett brott mot hela den skapade världen" tycks han ha en enhet i naturen i åtanke. Dvs. att vi alla hänger samman, så om människan raserar sig själv så påverkar det hela skapelsen. En organisk världsbild, alltså, där allt hänger samman. Som i ett ekosystem: allt är beroende av varandra. Därför är vår synd "ett brott mot hela den skapade världen" och inte bara "ett spjut för syndarens hjärta."

Tack för din fråga, du fick mig att tänka igenom detta en gång till. Hoppas det blev klarare!

9:37 PM  
Blogger Kefas-JDFK said...

This comment has been removed by the author.

11:28 AM  
Blogger Kefas-JDFK said...

Håller just nu på att läsa en prediko samling av Henning Thulin. Jag som älskar läsa båda Luther som Rosenius- blir ju milt sagt glad av denna läsning. Men samtidig så ser jag ju hur tragiskt det är i dagens frikyrkoliv, vi har ju fallet ganska så långt ifrån våran rötter!

I dag tror jag den enda kyrkofadern som kan glädje sig över våran teologi är Pelagius

11:29 AM  
Blogger Kefas-JDFK said...

PS: Hur många kristna i dagens Sverige vet att synden sitter i våran hjärtan och inte i våran gärningar?

Citerar Rosenius:
"Vik ej ur mitt hjärta,
hälsosamma smärta,
andens fattigdom;
säg mig mina brister,
att jag aldrig mister
nådens rikedom.

Blir du självbelåten,
är du ren från ståten,
som till livet bär.
Endast de elända
söka och använda
vad oss givet är.

Göm mig undan världen;
jag är rädd för flärden,
jag är rädd för mig!
Den till Jesus hunnit,
har väl vägen funnit,
men kan irra sig."

11:33 AM  
Anonymous Anonymous said...

Själv tycker jag maximos bekännarens beskrivning om synd som de böjda relationerna, vilka är riktade mot mig själv.

Eller med Augustinus: Egenkärleken - amor sui som motsats till Gudskärleken amor dei. Båda är eros och begärande, den ena vill behärska min medmänniska den andra vill befria. //Peter

2:25 PM  
Blogger David said...

Okay då förstår jag bättre tack.

9:16 AM  
Anonymous bokmalin said...

C S Lewis kallar denna världens gud Den Böjde i sin sfi-trilogi. Han kanske lästse sin Maximos?

11:11 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home