Tuesday, November 25, 2008

Dagens Hauerwas

"To have an original idea only means you forgot where you read it."

Labels:

7 Comments:

Anonymous bokmalin said...

:D

8:45 AM  
Anonymous Anonymous said...

Ojojoj,där fick man många original ideas på direkten! Äntligen någon glädje med glömskan.

8:19 PM  
Anonymous Joel s said...

Amen!

8:58 PM  
Anonymous Marcus said...

Jag antar att Hauerwas glömt var han läst citatet? (Jag har hört den förut...) =)

En av etikprofessorerna här gav för övrigt Hauerwas en verbal spark vid lunchbordet häromdagen - han menade att Hauerwas har varit en tydligt bidragande orsak till att kristen socialetik kommit på skam. Ligger det något i det månne?

3:57 PM  
Blogger joelh said...

marcus: "en av etikprofessorerna" - hur många finns det i stan vid stångån? hauerwas är kontroversiell och mycket ogillad av många. kommentaren kan ha syftat på mycket, men kanske inte minst uppfattningen att Hauerwas förespråkar en slags "sekterism". Han menar att kristna först och främst ska rikta energierna inåt, mot kyrkan, och sedan genom den kraft de finner där gå ut i samhället. men hans tendens att sätta kyrkan mot världen provocerar somliga. vad säger du om 'et?

6:32 PM  
Anonymous Marcus said...

Well, på papperet finns det nog två (Göran Collste och Anders Nordgren), men (minst) två av professorerna hälsouniversitetet sysslar huvudsakligen med etiska frågor, även om de räknas som professorer i filosofi. Så några finns det! Du får dock själv lista ut vem som sagt vad... =)

Eftersom jag inte har läst mer än någon enstaka artikel av Hauerwas kan jag väl inte ha någon underbyggd åsikt om det hela, men det låter på din beskrivning som att Hauerwas dras med vissa dualistiska tendenser då det gäller kyrka och samhälle (även om jag nog inte skulle kalla sådana tendenser för sekterism). Och ja, well, maybe - det finns en poäng i att fördjupa den egna gemenskapen och därmed få kraft att rikta utåt, men det är väl rimligt att påstå att den egna gemenskapen svårligen kan fördjupas på ett meningsfullt sätt utan just den utåtgående rörelsen? En relevant analogi kan väl vara äktenskapet (lätt för mig att säga som ogift dock) - en speciell gemenskap, men för att den ska må bra måste man vara aktiv del i en större gemenskap? Sedan ska det väl också tillstås att Hauerwas kanske har rätt i att det finns vissa tider då kyrkan generellt bör fokusera på den interna gemenskapen - men frågan är om just IDAG är en sådan tid; en fråga naturligtvis beroende på empiri. Fanns det kanske Hauerwas har en utläggning om?

Får se till att läsa honom någon gång - har dock precis lovat mig själv att läsa Milbanks klassiker först. =)

11:05 AM  
Blogger joelh said...

jo, men ungefär så tror jag han menar. Idén om att kyrkan "har ansvar" för världen menar han snarast är riskabel. den korrumperar. det var med de argumenten som de etablerade kyrkorna misslyckades med att fördöma slaveriet: vi har ansvar för vår ekonomi, och om vi [England] avskaffar slaveriet så kommer Frankrike gå om oss. De evangelikala grupperna däremot ansåg sig inte ha detta breda "samhällsansvar" utan kunde istället fokusera på det som var rätt. Jag tycker att han har en poäng. Har precis köpt "The Hauerwas Reader" för att läsa, annars är väl "Peaceable Kingdom" en viktig bok. han är extremt produktiv (jobbar väldigt hårt) så man kan knappast läsa allt.

millbank har jag hört är näst intill ogenomtränglig.

1:58 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home