Sunday, November 16, 2008

Dagens Wesley: Frälsningen pågår

"And, first, let us inquire, What is salvation? The salvation which is here spoken of is not what is frequently understood by that word, the going to heaven, eternal happiness. It is not the soul's going to paradise, termed by our Lord, 'Abraham's bosom.' It is not a blessing which lies on the other side death; or, as we usually speak, in the other world. The very words of the text itself put this beyond all question: 'Ye are saved.' It is not something at a distance: it is a present thing; a blessing which, through the free mercy of God, ye are now in possession of. Nay, the words may be rendered, and that with equal propriety, 'Ye have been saved': so that the salvation which is here spoken of might be extended to the entire work of God, from the first dawning of grace in the soul, till it is consummated in glory."

John Wesley, ur predikan "The Scripture Way of Salvation" (1765)

Labels: ,

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Oj, så starkt! Frälsningen är nu, ett skeende, en pågående theosis. När jag läser detta blir jag nästan lika salig som när Lugi krossade Alingsås i fredags. Det var hög stämning på läktarn. Flera från prästerskapet i S:t Laurentii var med. (Men din mamma måste väl deppa nu...)

Hälsa Ludde i gungstolen. Roligt höra att hon tycker att du blir allt mer lik din far.

"pingstvän och Lugisupporter i Lund"

4:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

Vad tycker ni om detta?

"Jag pratar med Jesus varje dag"
från SVTs hemsida.

http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=97710&a=1308714&lid=puff_1313500&lpos=extra_0

4:57 PM  
Blogger joelh said...

lugisupporter: starkt.

anonymous: christers sturmarks vilja skilja på "subjektivt" och "dogmatiskt" förstår jag inte alls. det är alltså ok att säga att något är "sant för mig", men inte att det är "sant"? Hur går det ihop? Andligheten ska alltså vara en helt privat diskurs utan några objektiva anspråk (till skillnad från den offentliga diskursen, där såna anspråk får göras). Men så fungerar inte människan. Christer har också en världsbild och en människosyn, och han tillåts utgå ifrån den i offenliga samtal. Varför ska inte andra få utgå från sin världsbild?

10:06 PM  
Blogger Love Kpop said...

Not all are true. Everyone has their own way of thinking but I think they have to reconsider. I like to argue for the most accurate results.
fivenightsatfreddysplay.com

3:31 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home