Friday, November 07, 2008

Inget nytt under solen!

"Det synes mig höra till de oförlåtliga misstagen att tvinga sina barn till studier. Och detta så mycket mer, som skolan är öfverhopad och studenten ofta nog måste antaga den ringaste syssla och kämpa en hårdare kamp för tillvaron än mången arbetare. I s. k. bättre hem vänjas barnen mera till arbete än i många fattiga hem, der den socialistiska anden råder. Det är ej så mycket de rika och förnäma som de fattiga och arbetarne i vår tid, som vilja två sina händer rena och bli herrar. Derför måste äfven sonen studera, antingen han har lust och fallenhet eller ej, han måste taga studenten. Han läser och blifver en bokhållare med 300 kronors lön, medan en vanlig arbetare, som ej kostar hälften så mycket, har dubbelt så stor inkomst och redan är en välbergad och lycklig familjefader. Eller kanske studenten blef en odåga, en vildspelare?"

Emil Gustafson, Vishetens väg 1895, s 26.

(Emils idealisering av de högre klasserna är kanske inte så aktuell idag, men väl resten!)

Labels: ,

1 Comments:

Blogger Benjamin Ekman said...

du menar det faktum att vi sliter med studier och kommer att vara fattigare än enkla arbetare. ja, det stämmer nog.

6:36 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home