Thursday, November 06, 2008

Maria: trons förebild

"So it is Mary, the mother of God, who 'is our pattern of Faith, both in the reception and in the study of Divine Truth. She does not think it enough to accept, she dwells upon it; not enough to possess, she uses it; not enough to assent, she develops it; not enough to submit to Reason, she reasons upon it; not indeed reasoning first, and believing afterwards, with Zacharias, yet first believing without reasoning, next from love and reverence, reasoning after believing. And thus she symbolizes to us, not only the faith of the unlearned, but of the doctors of the Church also...'"

John Henry Newman, citerad i Andrew Louth, "Discerning the Mystery", s 141.

Jämför gärna med Emil-citatet nedan; det är mycket som stämmer överens.

3 Comments:

Anonymous Parbring said...

Läste precis väldigt snarlika ord i "Spe salvi", Benedictus XVI andra encyklika. Han utgår dock från Ave maris stella, att de heliga är navigeringsstjärnor på vår livsresa, och där är Maria bland de främsta genom sitt "ja". (Och Jesus är i denna liknelse solen).

1:30 AM  
Blogger joelh said...

jag läste spe salvi i somras, den är fantastiskt - inte minst Maria-passagen på slutet. Jag vill minnas att Benedict även slutar Deus Caritas Est med att peka på Maria. Det finns även en antologi med Benedict och Hans Urs von Balthasar om Maria, med en fantastisk text om Maria och kyrkan.

3:36 AM  
Anonymous Jonas said...

Luk 1:46-48 Då sade Maria: "Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

I Gagnef i helgen hörde jag ett bra, intressant och roligt föredrag om franciskansk spiritualiet, och den eminente emeritusprästen hänvisade då till detta angående det med vördande av helgon och då särskilt Maria; det är okristet och obibliskt att inte vörda Maria! Ja det håller jag med om....någon fler som gör det?

12:27 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home