Tuesday, November 25, 2008

Pastorer i fackföreningar

Lewi Pethrus är ju inte nödvändigtvis måttstock i allt, men så här säger han i alla fall om frågan om den där frågan om fackligt anslutna pastorer, som var aktuell för ett tag sedan:

"De flesta kyrkor ha ju sitt särskilda prästestånd. Även frikyrkorna ha sina predikantkårer, som även de intaga en ganska skarpt markerad särställning. De ha t. o. m. sina särskilda predikantföreningar, ett slags fackföreningar, genom vilka de väl avse att tillvarataga det egna ståndets intressen. Varje upplyst kristen vet dock, att något sådant icke existerade under kristendomens första tid. Huru skulle man kunna tänka sig den första kristna församlingens apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare såsom medlemmar i en predikantförening?"

Predikanten och hans utbildning (1929), s 9-10.

Labels: ,

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Amen!

Vi är på fel väg här i Lund...

7:46 AM  
Anonymous Anonymous said...

Många borde läsa denna Pethrus skrift. Den är intressant på flera sätt. Bland annat säger han väl att ingen predikant bör vara ha detta som (enda?) yrke. Onekligen har man här i pingst kommit långt från rötterna.
/Jonas Lundström
http://blog.bahnhof.se/wb938188

8:32 AM  
Blogger Kefas-JDFK said...

Pastorer tjänar allt för lite här i Sverige. Men samtidig tycker jag själv det är fel med fackföreningar för pastorer och andra kyrkliga ledare. Pastorer borde få betalt det församlingen anser de är värd, arbetaren är värd sin lön helt enkelt. Men här behövs bättre undervisning, i dag tar många sina pastorer och kyrkliga ledare för givet.

På tal om något helt annat- spana in Dan Willis nya låt (känd låtskrivare, men också känd från filmen om Patsy Cline): http://www.youtube.com/watch?v=Muxn04JPTBA

Va har du för email nu? Tänkte emaila dig en liten nyhet om en ny rolig bok. Men din gamla email fungerade inte... :)

11:13 AM  
Blogger joelh said...

jonas: ja, det är ett intressant påpekande. man kunde ju luras att tro att LP inte själv levde som han lärde i detta avseende, men det gjorde han nog. han hade visserligen inget annat jobb i meningen lönearbete, men han flyttade - vid den här tiden, om jag inte minns fel - ut på Bredden där familjen hade en gård med odlingar, fält och till och med djur. I sanningens namn ska det väl sägas att barnen fick göra mycket av arbetet, men LP älskade själv att arbeta med det. bilderna på honom när han arbetar på gården är fantastiska - han strålar av harmoni (det finns några i "Lewis brev")

Kefas: skicka mig ett meddelande på facebook, så sänder jag dig eposten den vägen! vad gäller frågan om fackföreningar så är den vansklig: var börjar eländet? Fackföreningar kan ju ses som ett ont för att att bota ett annat ont (problemen med att vara pastor i Sverige idag), och såna omständigheter gör det alltid svårare att skilja rätt från fel.

5:33 PM  
Blogger Kefas-JDFK said...

Joel:

Om jag inte kommer ihåg (fel) min undervisning ifrån PTS, så tror jag Andrew Ek (Johnson) borde framstå som ett gott exempel båda när det kommer till den bibliska principen för pastorer- men också didache vägledning för predikanter och församlingar (eget tyckande).

Tänker man över det så borde det inte vara svårare för en pastor än att fråga sin församling "anser ni att jag enbart är värd 15.000 i månads lön?" eller en predikant "anser ni att min predikande endast är värd 1000:-?" - kan ju kanske formulera det lite snyggare än så. Men jag tror vem som hellst som tycker om sin pastor- anser att de borde vara värda mer än så.

Själv tror jag nyckeln i det hela handlar om att engagera sin församling. Om det enda församlingen kan engagera sig i är nån second-hand butik, så säger det säg själv att inspirationen för att betala tionde blir rätt tam. Start fokus grupper, olika grupper för envar smak och kallelse- så tror jag också man vill se gåvo givande och tionde blir snabbt mer aktuellt. Och utifrån det kan man skapa kvalite, och också skapa större förståelse för att arbetaren är värd mer lön än va han får den dag i dag.

Skickar en img på facebook =)

12:07 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home