Sunday, November 30, 2008

Teologiskt forum

Idag har jag en lite längre text på bloggen teologiskt forum.

2 Comments:

Anonymous parbring said...

Väldigt intressanta tankar. Jag funderar också lite över hur man kan känna igen sin dialekt i andra samfund, där man kan tycka att man egentligen skulle ha rätt lite gemensamt. Men genom sann öppenhet och kärlekfullhet mot varandra kan man ändå upptäcka det. Ett exempel: På pastoralinstitutet tyckte jag att det inom min egen tradition begicks många grova grammatikfel. När jag kom ut i tjänst besökte jag första veckan en karismatisk baptistisk församling, där jag kände att jag förvisso inte hade samma sätt att uttrycka min tro, men att den gemensamma Jesuskärleken ändå var så stark att det andra bleknade bort.

11:46 AM  
Blogger Mattias said...

Tack Joel!/ Mattias

9:22 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home