Monday, December 22, 2008

Annas eviga

Annas Eviga på temat "Hatar Gud kvinnor?" Två talande citat.

Ateisten Dilsa Demirbag Sten visar tydligt vilken ytliga kunskapssyn som ligger bakom humanisternas projekt:

"Men det här är ju så talande, att de heliga skrifterna – de som anses vara heliga – skulle vara kontextburna. Om man inte kan skriva något som skulle kunna gälla även nu, om de hela tiden ska behöva bortförklaras och tolkas… "

Alltså: inget kan enligt Dilsa vara heligt som är bundet till det materiella. En total åtskillnad mellan himmelskt och jordiskt. Ingen inkarnation, med andra ord.

Prästen Helle Klein förklarar konsekvensen av införandet av kvinnliga präster i Svenska kyrkan:
"Idag uppbärs religionen av kvinnor. Bara gå in i en kyrka så ser du att det är kvinnor där, både som predikar och som sitter och lyssnar."

Det är knappast någon nyhet att kvinnorna har dominerat i kyrkbänkarna, men som en ortodox kvinna sa i ett samtal med en vän: "Det är klart männen måste få vara präster. Hur ska man annars få några av dem till kyrkan?" (Och for the record: jag är inte kvinnoprästmotståndare)

Labels:

4 Comments:

Blogger Benjamin Ekman said...

apropå kunskapssyn och religion osv. du borde se kvällens debatt om halal-tv. inte "debatt" med janne j, det sändes 20.00. hursomhelst var halal-tjejerna duktiga. men man blir chockad när folk hävdar som en självklarhet att en religiös person inte kan eller bör tar upp samhällsfrågor, för de har "en religiös ram". en av halal-tjejerna var envis med att klokt påpeka att journalister verkar vara de enda som gått på "myten om ett objektivitetsvakum".

hoppas dagarna innan jul inte är alltför stressiga. det är mina och jag är förkyld, men men..

julefrid!

b.

9:39 PM  
Anonymous Anonymous said...

Dilsa hade faktiskt sämre förståelse än jag hade fruktat. Men Helle Klein var bra. Någon dag efteråt hade hon ett "personligt vittnesbörd" om hennes väg till prästämbetet i aftonbladets ledare. Omöjligt för tio år sedan?//Peter

11:20 PM  
Blogger joelh said...

Ja, Helle var duktig. hon dekonstruerade bra, men jag håller inte med hennes sätt att konstruera, om du förstår vad jag menar. men vad som var överraskande för mig var hur alla - inklusive muslimen! - tävlade om att ligga liberala värderingar närmast. "Vi är fria", "Alla har rätt att välja", "Kvinnan har makt hos oss". Etc, etc. Ingen försökte göra en djupare dekonstruktion av begrepp som "frihet" och "makt" i ett liberalt samhälle. men det kanske inte låter sig göras i det formatet.

5:30 AM  
Anonymous Anonymous said...

Nej, du har rätt, speciellt om den muslimska kvinnan som upprepade "det fria valet" som ett mantra. Tyvärr mycket naivt.// Peter

8:48 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home